Zestawienia w Panelu Użytkownika

Na tej stronie przedstawiono informacje o wszystkich dostępnych zestawieniach, dzięki którym możesz dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystać SumUp i rozwijać swoją firmę.

Zestawienie przychodów: kompletne informacje na temat wszystkich towarów i usług sprzedanych w danym okresie. Możesz łatwiej rozliczać podatki, wysyłając zestawienie jako plik w formacie PDF do odpowiednich organów finansowych.

Zestawienie sprzedaży: szczegółowa lista działań sprzedażowych z określonego przedziału czasowego, na której uwzględnione są zarówno płatności gotówkowe, jak i płatności kartami.

Zestawienie wypłat: lista wszystkich transakcji dokonywanych kartami, które zostały już wypłacone na Twój rachunek bankowy, z uwzględnieniem daty wypłaty i powiązanych opłat.

Zestawienie transakcji: informacje na temat wszystkich transakcji, w tym płatności kartami, płatności gotówką i zwroty.

Teraz przyjrzyj się bliżej poszczególnym zestawieniom i dowiedz się, jak uzyskać do nich dostęp:

Zestawienie przychodów

Co to takiego? Do czego możesz je wykorzystać?

Zestawienie przychodów dostarcza kompletnych informacji na temat wszystkich towarów i usług sprzedanych w danym okresie.

Dzięki niemu możesz łatwiej rozliczać podatki, pobierając zestawienie jako plik w formacie PDF i wysyłając je do odpowiednich organów finansowych.

Zestawienie przychodów SumUp zawiera dane na temat działalności firmy, które mogą być posortowane według kategorii, metod płatności i subkont.

Gdzie możesz je znaleźć?

Zestawienie przychodów możesz pobrać z Panelu Użytkownika na stronie sumup.me.

  1. Przejdź do zakładki „Transakcje”.
  2. Wybierz żądane ramy czasowe za pomocą przycisku w lewym górnym rogu strony.
  3. Kliknij przycisk „Raporty” w prawym górnym rogu strony.
  4. Wybierz „Zestawienie przychodów”.
Zestawienie sprzedaży

Co to takiego? Do czego możesz je wykorzystać?

Zestawienie sprzedaży umożliwia wgląd w szczegółową listę działań sprzedażowych z określonego przedziału czasowego.

W połączeniu z katalogiem produktów dostępne w SumUp zestawienia sprzedaży zapewniają wgląd we wszystkie transakcje gotówkowe i dokonywane kartami, pokazując rodzaj i liczbę sprzedanych pozycji wraz z kategorią podatkową, do której się zaliczają.

Gdzie możesz je znaleźć?

Aby pobrać Zestawienie sprzedaży, przejdź do Panelu Użytkownika na stronie sumup.me.

  1. Przejdź do zakładki „Transakcje”.
  2. Wybierz żądane ramy czasowe za pomocą przycisku w lewym górnym rogu strony.
  3. Kliknij przycisk „Raporty” w prawym górnym rogu strony.
  4. Wybierz „Zestawienie sprzedaży”.
Zestawienie wypłat

Co to takiego? Do czego możesz je wykorzystać?

Zestawienie wypłat to lista wszystkich transakcji przeprowadzanych kartami, które zostały już wypłacone na Twój rachunek bankowy, z uwzględnieniem daty wypłaty i powiązanych opłat transakcyjnych.

Dostępne są dwa typy zestawień wypłat: dzienne oraz miesięczne.

Zestawienia dzienne i miesięczne
W dziennym zestawieniu wypłat ujęte są wszystkie transakcje uwzględnione w wypłacie na rachunek bankowy danego dnia.

Uwaga: nie oznacza to natychmiastowej dostępności tych pieniędzy. W zależności od banku oraz dnia tygodnia przekazanie pieniędzy na Twój rachunek bankowy może potrwać do 3 dni roboczych.

Gdzie możesz je znaleźć?

Aby pobrać dzienne lub miesięczne zestawienie wypłat, przejdź do Panelu Użytkownika na stronie sumup.me.

  1. Przejdź do zakładki „Transakcje”.
  2. Kliknij przycisk „Raporty” w prawym górnym rogu strony.
  3. Wybierz „Zestawienie wypłat”.
  4. Wybierz pozycję „Dzienne” lub „Miesięczne”.
  5. Określ datę lub miesiąc i rok, dla których chcesz utworzyć zestawienie.
  6. Kliknij „Ponów wysyłkę raportu”.

Uwaga: w dowolnym momencie możesz ponownie wysłać zestawienie. Wystarczy wykonać w tym celu powyższe instrukcje.

Zestawienie transakcji

Co to takiego? Do czego możesz je wykorzystać?

Zestawienie transakcji zawiera informacje na temat wszystkich przeprowadzonych transakcji, w tym płatności kartami, płatności gotówką i zwroty. Możesz wyświetlić metodę płatności, status transakcji, dane karty klienta oraz opis transakcji, jeśli został dodany.

Gdzie możesz je znaleźć?

Zestawienie transakcji możesz pobrać z Panelu Użytkownika na stronie sumup.me.

  1. Przejdź do zakładki „Transakcje”.
  2. Wybierz żądany „Okres”, „Metodę płatności”, „Status” i „Subkonta” za pomocą przycisków na górze ekranu.
  3. Następnie kliknij przycisk „Raporty” w prawym górnym rogu strony.
  4. Wybierz „Zestawienie transakcji”.
  5. Wybierz format, w którym chcesz pobrać zestawienie.
  6. Kliknij „Pobierz plik”.

To wszystkie zestawienia możesz wygenerować w Panelu Użytkownika. Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania, zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji