Bankový účet (požiadavky)

Aký bankový účet musíte mať v prípade, že chcete využívať riešenia od SumUp?

Ak chcete k vášmu SumUp účtu pripojiť bankový účet, prosím, dbajte na nasledujúce:

Váš bankový účet musí byť vedený v mene krajiny, v ktorej ste si svoj SumUp účet zaregistrovali. Napríklad: ak ste si svoj SumUp účet zaregistrovali v Spojenom kráľovstve, uveďte britský bankový účet vedený v GBP. Obchodníci, ktorí sú zaregistrovaní na Slovensku, môžu vzhľadom na zavedenie eura uviesť bankový účet založený v ktorejkoľvek z krajín eurozóny.

K vášmu SumUp účtu môžete pripojiť akýkoľvek účet s akoukoľvek kartou (vrátane predplatenej) – jedinou podmienkou je to, aby ste mali IBAN. Pred pripojením účtu, prosím, skontrolujte transakčné limity platné pre vašu kartu a/alebo bankový účet.

Názov spoločnosti, ktorý ste pri registrácii svojho SumUp účtu uviedli, musí byť zhodný s názvom spoločnosti, pod ktorým je váš bankový účet vedený. Každá spoločnosť musí mať firemný bankový účet – v opačnom prípade by platby nemuseli byť prijaté správne. Osobné bankové účty nebudú akceptované.

K jednému SumUp účtu možno pripojiť iba jeden bankový účet. Viac bankových účtov nebude akceptovaných.

 

Prečo SumUp požaduje, aby spoločnosti, ktoré sa chcú zaregistrovať, mali svoj vlastný bankový účet, ktorý nie je prepojený s osobným bankovým účtom?

SumUp týmto spôsobom zamedzuje daňovým únikom a pomáha obchodníkom fungovať v súlade so štvrtou smernicou EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí.

Jedným zo spôsobov, akým možno zamedziť daňovým únikom spoločností, je dostatočná informovanosť o tom, kde sa finančné prostriedky týchto spoločností nachádzajú. Akousi výstrahou môžu byť výsledky ostatného vnútroštátneho posúdenia rizík v Spojenom kráľovstve. Príslušné orgány totiž zaznamenali prípady, kedy boli osobné účty využité na financovanie ilegálnych aktivít. Vďaka týmto účtom mohli zločinci presúvať a uchovávať značné množstvo finančných prostriedkov a zakrývať tak stopy nelegálnej činnosti.

Osobné a firemné finančné prostriedky je potrebné jasne oddeliť. Takýto krok je však možný iba v prípade, že spoločnosť (bez ohľadu na to, či ide o Ltd, SRL, Srls, SNC alebo spA) má svoj vlastný bankový účet, ktorý nie je nijako prepojený s osobným bankovým účtom. SumUp sa týmto spôsobom snaží o zachovanie medzinárodného štandardu zavedeného z dôvodu ochrany pred daňovými únikmi.

Okrem uvedených bodov má toto opatrenie i ďalší dôvod – viesť spoločnosť bez samostatného firemného účtu je totiž extrémne náročné. Firemné príjmy a výdaje je potrebné od súkromných príjmov a výdajov riadne oddeliť a to nie je možné v prípade, že máte iba jeden účet.

Založte si firemný bankový účet, s ktorým budete mať svoju právnu zodpovednosť pod kontrolou.

Viac informácií o zmene vašich bankových údajov nájdete tu.

Máte ďalšie otázky? Náš tím zákazníckej podpory vám rád pomôže.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii