SUMUP_AIR.png

V tomto článku nájdete informácie o prvotnom nastavení vášho platobného terminálu a jeho manuálnom pripojení. K tomu pristúpte až v prípade, že sa terminál k vášmu zariadeniu nepripojí automaticky (prostredníctvom Bluetooth).
Našich nových zákazníkov prosíme o to, aby sa platobný terminál najskôr pokúsili nastaviť a k manuálnemu pripojeniu pristúpili až následne.

Obsah článku:

Platby budete môcť prostredníctvom platobného terminálu SumUp prijímať až po tom, čo ho nastavíte. Je to veľmi rýchle a jednoduché. Stačí, aby ste postupovali podľa nasledovných pokynov:

 1. Do aplikácie SumUp sa prihláste s pomocou e-mailovej adresy a hesla, ktoré ste si zvolili pri registrácii.
 2. Zadajte sumu (minimálne €1.00) a kliknite na „Zaplatiť“. Vaše zariadenie začne vyhľadávať platobný terminál. Po jeho nájdení sa terminál automaticky zapne.

Dôležité

Nasledujúce dva kroky platia iba pre platobné terminály SumUp Air s výrobným číslom nižším ako 100017050828.

 1. Pre potvrdenie požiadavky na spojenie porovnajte posledné tri číslice zobrazené na displeji vášho smartfónu/tabletu s poslednými troma číslicami výrobného čísla platobného terminálu. Následne kliknite na možnosť „Pripojiť“.
 2. Bluetooth pripojenie potvrdíte kliknutím na možnosť „Párovať“ v aplikácii a stlačením zeleného symbolu potvrdenia na vašom platobnom termináli.

Dôležité

V prípade niektorých smartfónov/tabletov so staršou verziou Bluetooth budete musieť zadať párovací kód.

 1. Pripojenie bolo úspešné! Platobný terminál sa aktuálne pripravuje na uskutočnenie prvej transakcie. Môže to trvať až dve minúty.

Dôležité

Ak v priebehu nastavovania narazíte na problém, vyskúšajte nasledovný postup. Manuálne pripojenie platobného terminálu k vášmu zariadeniu je v ňom popísané krok za krokom.

 

Pripojenie platobného terminálu SumUp Air

Dôležité

Ak ste SumUp ešte nepoužili, postupujte podľa vyššie uvedeného návodu, v ktorom sa dočítate o nastavení vášho platobného terminálu pred prvou transakciou.

Platobný terminál sa k vášmu smartfónu/tabletu obvykle pripojí automaticky. V prípade, že sa pripojenie nevytvorí, postupujte nasledovne:

 1. Spustite aplikáciu SumUp a zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii.
 2. Kliknite na záložku „Účet“ (iOS) alebo na symbol menu (Android) v ľavom hornom rohu obrazovky.
 3. Otvorte „Spôsoby platby“/„Vybrať platobný terminál“ a vyberte možnosť „Air“ (ako platobný terminál, ktorý chcete nastaviť).

Dôležité

Nasledujúce dva kroky platia iba pre platobné terminály SumUp Air s výrobným číslom nižším ako 100017050828.

 1. Pre potvrdenie požiadavky na spojenie porovnajte posledné tri číslice zobrazené na displeji vášho smartfónu/tabletu s poslednými troma číslicami výrobného čísla platobného terminálu. Následne kliknite na možnosť „Pripojiť“.
 2. Bluetooth pripojenie potvrdíte kliknutím na možnosť „Párovať“ v aplikácii a stlačením zeleného symbolu potvrdenia na vašom platobnom termináli.
 3. Pripojenie bolo úspešné! Platobný terminál sa aktuálne pripravuje na uskutočnenie prvej transakcie. Môže to trvať až dve minúty.

Pokračujte obvyklým spôsobom a začnite prijímať platby kartou.

Nabíjanie platobného terminálu SumUp Air

Platobný terminál SumUp Air môžete nabiť s pomocou microUSB kábla, ktorý je súčasťou balenia. Kábel pripojte k zdroju napájania alebo k počítaču. Transakcie môžete uskutočňovať aj v priebehu nabíjania. Po úplnom nabití môžete s pomocou terminálu uskutočniť približne 500 transakcií.

Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na displeji platobného terminálu a indikujú ju aj modré LED kontrolky v jeho spodnej časti. Každá LED kontrolka predstavuje asi 25 % kapacity batérie.

LED kontrolky na platobnom termináli SumUp Air

V spodnej časti platobného terminálu SumUp Air nájdete štyri modré kontrolky. Ich funkcia sa v pohotovostnom režime a v priebehu prijímania platieb líši.

 • Po zapnutí platobného terminálu sa LED kontrolky na malú chvíľu rozsvietia. Prvá z nich bude následne každé 4 sekundy blikať, čo znamená, že terminál je zapnutý.
 • Jedno bliknutie všetkých štyroch kontroliek znamená, že došlo k vytvoreniu bezpečného Bluetooth spojenia medzi platobným terminálom a vaším zariadením.
 • V priebehu prijímania bezkontaktnej platby bude prvá LED kontrolka svietiť. Po priložení karty k platobnému terminálu dôjde k prenosu dát a všetky štyri LED kontrolky zablikajú.
 • LED kontrolky indikujú aj aktuálnu úroveň nabitia batérie. Stačí, aby ste na malú chvíľu podržali tlačidlo napájania. Ak svietia všetky štyri LED kontrolky, batéria terminálu je nabitá na 100 %. Tri svietiace kontrolky znamenajú nabitie batérie na 75 % atď. Ak svieti len jedna kontrolka, terminál je potrebné opäť nabiť. 

Dôležité

Viac informácií o používaní platobných terminálov nájdete tu. Tipy týkajúce sa riešenia problémov nájdete tu a stručný návod na prijímanie platieb kartou nájdete tu.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii