V sekcii História predaja nájdete prehľad všetkých transakcií, ktoré ste prostredníctvom SumUp uskutočnili. Zároveň sa v nej dozviete, či jednotlivé transakcie prebehli úspešne.

Obsah článku:


História predaja na sumup.me

Pre zobrazenie Histórie predaja vo vašom SumUp účte na sumup.me kliknite sem a zadajte svoje prihlasovacie údaje. Po prihlásení kliknite na možnosť „Transakcie“, ktorá sa nachádza v menu na ľavej strane obrazovky.
Zobrazí sa prehľad všetkých transakcií, ktoré ste v posledných 6 mesiacoch prostredníctvom SumUp uskutočnili. Na prvom mieste bude najnovšia transakcia.
Pri každej transakcii nájdete krátky súhrn s informáciami, ktoré sa týkajú predaja.

Prvou zobrazenou informáciu je dátum uskutočnenia transakcie. Pod týmto dátumom nájdete všetky transakcie, ktoré ste v daný deň uskutočnili. Transakcia môže byť v Histórii predaja zobrazená napríklad takto:

Obrázok, ktorý vidíte, si krok po kroku rozoberieme.

 • Prvým údajom je časová pečiatka.
 • Za ňou sa nachádza symbol indikujúci stav transakcie. Pri rozlišovaní jednotlivých symbolov si môžete pomôcť filtrami, ktoré nájdete na pravej strane Histórie predaja. V prípade, že významu symbolov nerozumiete, prečítajte si nasledovné vysvetlivky.

IKONA PRE ÚSPEŠNÚ TRANSAKCIU: Symbol potvrdenia znamená to, že transakcia prebehla úspešne a bude poukázaná na váš bankový účet.

 

IKONA PRE NEÚSPEŠNÚ TRANSAKCIU: Červený krížik znamená to, že transakcia neprebehla úspešne. Dôvodom môže byť odmietnutie karty, problém s Bluetooth pripojením alebo vypršanie časového limitu pre uskutočnenie transakcie.

Dôležité:

SumUp dbá na dodržiavanie najprísnejších bezpečnostných štandardov. Ak nie je transakcia dokončená v určitom časovom limite, bude zrušená.

 

IKONA PRE REFUNDÁCIU: Symbol šípky smerujúcej doľava znamená to, že transakcia bola refundovaná. Viac informácií o refundáciách nájdete tu.

 

IKONA PRE SPÄTNÚ ÚHRADU: Symbol červeného výkričníka znamená to, že došlo k spätnej úhrade. Viac informácií o spätných úhradách a o tom, ako im možno predchádzať, nájdete tu.

 

 • IKONA PRE DÁTUM: Po poukázaní platby sa pri transakcii objaví zelený symbol banky s dátumom poukázania platby. Suma bude na váš účet odoslaná po odpočítaní príslušného poplatku (2,75 %).

Dôležité

Dátum poukázania platby nie je dátumom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na váš účet. Finančné prostriedky budú na váš bankový účet pripísané do 2-3 pracovných dní od uskutočnenia transakcie. Počet dní závisí od rýchlosti, akou je vaša banka schopná príslušný prevod spracovať. Nezabudnite, prosím, na to, že banky prevody spracovávajú iba počas pracovných dní.

 • Na pravej strane súhrnu s informáciami o transakcii nájdete účtovanú sumu a spôsob platby.
 • Pri platbe kartou uvidíte aj príslušnú platobnú schému (Mastercard, Visa, Amex a pod.).
 • Pri platbe v hotovosti bude vedľa účtovanej sumy zobrazený symbol bankovky.

V prípade, že potrebujete viac informácií, kliknite na jednu z transakcií. Na pravej strane Histórie predaja sa otvorí nové okno s detailnejším popisom.

V okne uvidíte nasledovné informácie:

 • Miniatúrna mapa zobrazujúca miesto, kde bola transakcia uskutočnená. Lokalita je určená podľa GPS súradníc a ďalších údajov zaznamenaných v priebehu transakcie.
 • Kód transakcie
 • Informácie o karte a posledné štyri číslice z čísla karty.
 • Dátum poukázania platby a poukázaná suma. Tieto údaje budú zobrazené iba v prípade, že platba bola na váš účet už poukázaná.
 • Dátum a čas uskutočnenia transakcie. Stav transakcie.

K refundácii platby môžete pristúpiť aj priamo z vášho SumUp účtu (sumup.me). Viac informácií a konkrétne pokyny nájdete tu.

Po kliknutí na možnosť „Potvrdenie o platbe“ sa vám zobrazí potvrdenie o platbe, ktoré zákazník obdržal.

Ak ste aktivovali Pokročilé nastavenia, viac informácií o transakcii získate kliknutím na možnosť „Podrobnosti“. Viac informácií o Pokročilých nastaveniach nájdete tu.

Transakcie môžete zoradiť s pomocou filtrov, ktoré sa nachádzajú na pravej strane Histórie predaja. Jednotlivé filtre fungujú nasledovne:

 • Spôsob platby – umožňuje výber medzi platbami kartou a platbami v hotovosti.
 • Typ umožňuje výber medzi úspešnými platbami, neúspešnými platbami, refundovanými platbami a spätnými úhradami.
 • Obdobieumožňuje výber časového rámca. Môžete si vybrať jednu zo základných možností („Minulý týždeň“, „Minulý mesiac“, „Šesť mesiacov“) alebo môžete manuálne zadať dvojicu hraničných dátumov.
 • Zamestnanci – umožňuje zoradenie Histórie predaja podľa zamestnaneckých účtov (v prípade, že existujú). Viac informácií o zamestnaneckých účtoch nájdete tu.

Po nastavení filtrov kliknite na možnosť „Použiť“. Zobrazia sa transakcie, ktoré sa s vybranými filtrami zhodujú.

Po kliknutí na možnosť „Exportovať transakcie“ budú do CSV alebo XLS súboru exportované iba tie transakcie, ktoré sú aktuálne vyfiltrované. Viac informácií o tom, ako si môžete zaslať prehľad poukázaných platieb, nájdete tu (v článku „Opätovné zaslanie prehľadu poukázaných platieb“).

História predaja v aplikácii

Pre zobrazenie Histórie predaja v aplikácii SumUp na vašom smartfóne/tablete sa do aplikácie najskôr prihláste.

Kliknite na záložku „Účet“ (iOS) alebo na symbol menu (Android) v ľavom hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť „História predaja“.
Zobrazí sa prehľad všetkých transakcií, ktoré ste v posledných 6 mesiacoch prostredníctvom SumUp uskutočnili. Na prvom mieste bude najnovšia transakcia.

Pri každej transakcii nájdete krátky súhrn s informáciami, ktoré sa týkajú predaja.

Zobrazenie je rovnaké ako v prípade vášho SumUp účtu na sumup.me. Viac informácií a vysvetlenie významu jednotlivých symbolov nájdete vyššie.

Po kliknutí na transakciu sa vám zobrazí jej detailný popis. V hornej časti obrazovky nájdete kód transakcie a informácie o karte.
Štvorčeky, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti obrazovky, sa menia podľa typu platby a toho, či už došlo k jej poukázaniu na váš bankový účet.

Na obrázku môžete vidieť platbu kartou, ktorá už bola na váš účet poukázaná. Po kliknutí na štvorček s transakciou budete mať niekoľko možností: opätovné zaslanie potvrdenia o platbe, zobrazenie miesta uskutočnenia transakcie a refundácia transakcie. Viac informácií o opätovnom zaslaní potvrdenia o platbe nájdete tu. Podrobný návod týkajúci sa refundácie transakcie nájdete tu.

Na obrázku môžete vidieť platbu v hotovosti (Pokročilé nastavenia sú aktívne). V podrobnostiach nájdete zoznam zahrnutých položiek a výšku DPH. V prípade potreby môžete opäť zaslať potvrdenie o platbe, zobraziť miesto uskutočnenia transakcie alebo pristúpiť k jej refundácii. Viac informácií o opätovnom zaslaní potvrdenia o platbe nájdete tu. Podrobný návod týkajúci sa refundácie transakcie nájdete tu.

 

 

 

 

 

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Articles in this section