Obsah článku:

Zoznam transakcií

V Histórii predaja nájdete prehľad všetkých transakcií, ktoré ste uskutočnili. Zároveň si v rámci nej môžete overiť to, či jednotlivé transakcie prebehli úspešne. Históriu predaja si môžete prezrieť:

 • vo svojom SumUp účte na sumup.me,
 • v aplikácii SumUp a
 • na platobnom termináli SumUp 3G.

⇨ Vo svojom SumUp účte môžete na Históriu predaja (v sekcii „Transakcie“) aplikovať viacero filtrov. Filtrovať môžete podľa dátumu, spôsobu platby, stavu alebo zamestnanca, ktorý príslušnú transakciu uskutočnil.

Možnosti filtrovania

Obdobie
Zobrazí sa prehľad všetkých transakcií, ktoré ste v posledných 6 mesiacoch uskutočnili. Na prvom mieste bude najnovšia transakcia.
Po kliknutí na tlačidlo „Šesť mesiacov“ budete môcť príslušné obdobie upraviť.
Svoju voľbu potvrďte kliknutím na možnosť „Použiť“.
Ako prvý sa zobrazí najnovší dátum zo zadaného obdobia. Pod ním uvidíte všetky transakcie, ktoré ste v priebehu tohto dňa uskutočnili.
Spôsob platby
Transakcie môžete filtrovať aj podľa spôsobu platby. Kliknite na možnosť „Spôsob platby“ a zvoľte platby v hotovosti alebo platby kartou. Svoju voľbu potvrďte kliknutím na možnosť „Použiť“.
Ak zákazník platil kartou, pred transakciou uvidíte symbol karty. Ak zákazník platil v hotovosti, pred transakciou uvidíte symbol bankovky.
Stav
V Histórii predaja môžete transakcie filtrovať aj podľa stavu. Kliknite na možnosť „Stav“ a vyberte si, či chcete zobraziť úspešné transakcie, neúspešné transakcie, refundácie alebo spätné úhrady. Svoju voľbu potvrďte kliknutím na možnosť „Použiť“.
Pri poukázaných transakciách uvidíte zelené pole s nápisom „Poukázané“. Pri neúspešných transakciách, refundáciách a spätných úhradách uvidíte červené pole.
⇨ Viac informácií o rôznych stavoch transakcií nájdete tu.
Zamestnanci
Ak ste v rámci svojho SumUp účtu pridali viacero zamestnancov, budete môcť transakcie filtrovať aj podľa toho, kto ich uskutočnil. Stačí, aby ste klikli na možnosť „Zamestnanci“ a zadali prihlasovacie údaje príslušného zamestnanca. Svoju voľbu potvrďte kliknutím na možnosť „Použiť“.
⇨ Viac informácií o vytváraní a správe zamestnaneckých účtov nájdete tu.
Moje prehľady
V prípade potreby si môžete stiahnuť prehľad transakcií, prehľad tržieb alebo prehľad predaja za zvolené obdobie.
Zároveň si môžete opätovne zaslať svoj denný alebo mesačný prehľad poukázaných platieb (ako PDF súbor na e-mail).
⇨ Viac informácií o opätovnom zaslaní prehľadu poukázaných platieb nájdete tu.
⇨ Viac informácií o prehľadoch, ktoré máte v rámci SumUp k dispozícii, nájdete tu.

 

Podrobnosti o transakcii

V Histórii predaja (v sekcii Transakcie) nájdete podrobné informácie o všetkých transakciách, ktoré ste uskutočnili. Úspešná platba kartou bude v Histórii predaja na sumup.me zobrazená nasledovným spôsobom:

DB_Card_TX_Paidout_en-gb.png

SumUp účet na sumup.me: na pravej strane Histórie predaja sa zobrazí okno s elektronickým potvrdením o platbe. Pre zobrazenie podrobností o konkrétnej transakcii na ňu kliknite.

Aplikácia SumUp: pre zobrazenie podrobností o konkrétnej transakcii na ňu kliknite.

Viac informácií o rôznych stavoch transakcií nájdete tu.

Informácie o platbe na rôznych platformách

Informácie o... SumUp účet Aplikácia SumUp Platobný terminál 3G
Transakcia  Identifikačné číslo, dátum/čas, suma, stav a informácie o karte
Poukázaná platba Dátum, identifikačné číslo poukázanej platby Dátum, identifikačné číslo poukázanej platby Stav
Refundácia Dátum, suma Dátum, suma Stav
Predaj Popis produktu/názov*, DPH, celková suma/čistý súčet Nie je k dispozícii

*V tomto poli bude uvedený kód transakcie, popis položky alebo „Viacero položiek“ (podľa toho, čo ste zadali).

 

Podrobnosti o predaji

Podrobnosti o predaji nájdete v sekcii „Transakcie“ vo svojom SumUp účte (sumup.me) – stačí, aby ste klikli na konkrétnu transakciu a zvolili možnosť „Podrobnosti o predaji“. Následne uvidíte zoznam predaných položiek, ich počet a DPH.

Poznámka: podrobnosti o predaji si budete môcť zobraziť iba v prípade, že ste v rámci transakcie predali viacero produktov s pomocou Katalógu položiek.

Potvrdenie o platbe – zobrazenie v rámci SumUp účtu

DB_Receipt_view_multi_product_en-gb.png

 

Prístup k Histórii predaja

SumUp účet na sumup.me
 1. Prihláste sa k svojmu SumUp účtu na sumup.me s pomocou svojich prihlasovacích údajov.
 2. V menu na ľavej strane obrazovky kliknite na možnosť „Transakcie“. Zobrazí sa prehľad všetkých transakcií, ktoré ste v posledných šiestich mesiacoch uskutočnili.
 3. Na vyhľadanie konkrétnej transakcie použite filter alebo zadajte jej kód do vyhľadávača v pravom hornom rohu obrazovky.
 4. Pre zobrazenie podrobností o konkrétnej transakcii na ňu kliknite. V okne na pravej strane obrazovky uvidíte časovú os transakcie, podrobnosti o transakcii a podrobnosti o predaji (ak ste v rámci transakcie predali viacero produktov).
Aplikácia SumUp
 1. Prihláste sa do aplikácie SumUp s pomocou svojich prihlasovacích údajov.
 2. Kliknite na symbol sekcie Predaje Default.png.
 3. Pre zobrazenie konkrétnej transakcie ju najskôr vyhľadajte v zozname transakcií a následne na ňu kliknite.
Platobný terminál 3G
 1. Zapnite platobný terminál SumUp 3G.
 2. Stlačením šípky (nahor alebo nadol) otvorte menu.
 3. S pomocou šípok vyhľadajte možnosť „História transakcií“ a stlačte zelený symbol potvrdenia.
 4. Zobrazí sa zoznam uskutočnených transakcií. Na prvom mieste bude najnovšia transakcia.
 5. Vyhľadajte požadovanú transakciu a stlačte zelený symbol potvrdenia. Na termináli sa zobrazí kód a stav príslušnej transakcie.

Poznámka: v zozname transakcií uvidíte iba transakcie, ktoré ste uskutočnili prostredníctvom terminálu SumUp 3G. Pre zobrazenie transakcií, ktoré ste uskutočnili prostredníctvom iného platobného terminálu od SumUp sa prihláste k svojmu SumUp účtu na sumup.me alebo k aplikácii SumUp.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii