SumUp Air: Sprievodca odstraňovaním problémov

Can't connect to your phone or tablet? We’ll guide you through troubleshooting your Air Card Reader so you can return to your sales as quickly as possible.

Je vaše zariadenie kompatibilné?
V tomto článku nájdete zoznam kompatibilných smartfónov a tabletov.

Je váš platobný terminál nabitý?
Problémy s pripojením môžu byť spôsobené aj nízkou úrovňou nabitia batérie. Terminál preto pravidelne nabíjajte. Viac informácií nájdete v článku SumUp Air: manuál.

How do I troubleshoot my card reader?

Krok č. 1: Reštartovanie platobného terminálu

Nasledujúcim spôsobom reštartujete Bluetooth čip v termináli.

  1. Vypnite funkciu Bluetooth na svojom smartfóne alebo tablete.
  2. Vypnite aplikáciu SumUp.
  3. Uistite sa, že sa platobný terminál nenabíja.
  4. Vypnite platobný terminál.
  5. Podržte vypínač platobného terminálu, až kým sa na displeji nezobrazí nápis „Release for BT“.
  6. Vypínač uvoľnite ihneď, čo terminál zapípa.

Bluetooth čip v termináli bol reštartovaný. Pred opätovným pripojením terminálu k smartfónu alebo tabletu počkajte, kým terminál zapípa druhýkrát.

Krok č. 2: Opätovné pripojenie platobného terminálu

Nasledujúcim spôsobom opätovne pripojíte platobný terminál k vášmu zariadeniu.

  1. Zapnite funkciu Bluetooth na svojom smartfóne alebo tablete.
  2. In the SumUp App, tap on "More" at the bottom right-hand corner of the screen, go to “Payment Methods” and tap on “SumUp Air”.
  3. Porovnajte posledné tri číslice zobrazené na displeji vášho zariadenia s poslednými troma číslicami sériového čísla terminálu.
  4. Požiadavku na spojenie potvrďte na svojom smartfóne alebo tablete kliknutím na možnosť „Pripojiť“. Pripojenie budete v určitých prípadoch musieť potvrdiť aj stlačením zeleného symbolu potvrdenia na platobnom termináli.

Ak problém s pripojením pretrváva, reštartujte svoj smartfón alebo tablet. Následne sa opätovne prihláste do aplikácie SumUp a pokúste sa prijať platbu kartou. Platobný terminál by sa mal pripojiť k vášmu zariadeniu.
Ak sa vám ani týmto spôsobom nepodarí príslušný problém vyriešiť, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii