Zmena informácií vo vašom účte

Uistite sa, že sú všetky údaje o vás a vašej spoločnosti aktuálne, keďže na ich základe overujeme vašu totožnosť. Viac informácií o úprave jednotlivých údajov nájdete nižšie.

Najčastejšie upravované údaje

Zmena údajov o bankovom spojení
Viac informácií o zmene údajov týkajúcich sa vášho bankového spojenia nájdete tu.
Zmena e-mailovej adresy
Pre zmenu e-mailovej adresy, ktorá je s vaším SumUp účtom spojená, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu. E-mail odošlite z adresy, ktorú ste zadali pri registrácii svojho účtu. V správe nezabudnite uviesť svoju novú e-mailovú adresu. O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, ktorý zašleme na vašu novú e-mailovú adresu.

Ak už k svojej starej e-mailovej schránke nemáte prístup alebo e-mail nemôžete odoslať z iného dôvodu, odošlite požiadavku priamo zo svojho SumUp účtu (sumup.me). O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Podrobný návod týkajúci sa zmeny vášho hesla nájdete tu.
Zmena telefónneho čísla
Pre zmenu firemného telefónneho čísla alebo čísla vášho mobilného telefónu kontaktujte náš tím zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu. V správe, prosím, nezabudnite uviesť, ktoré telefónne číslo si prajete zmeniť. O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať.

Poznámka: zmena čísla vášho mobilného telefónu nijako neovplyvní váš platobný terminál alebo transakcie. Toto číslo potrebujeme iba ako kontaktný údaj.

Osobné údaje

Pri aktualizácii vašich osobných údajov vám pomôže náš tím zákazníckej podpory.

Zmena adresy
Pre zmenu vašej adresy nám prostredníctvom e-mailu zašlite dokument, na ktorom je uvedená vaša nová adresa. Môže ísť napríklad o účet za energie, dokument týkajúci sa miestnej dane, účet za pevnú linku alebo iný oficiálny dokument – nesmie ale byť starší ako 6 mesiacov.
Vašu adresu zmeníme hneď po tom, čo príslušný dokument obdržíme. O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať.

Poznámka: s ohľadom na ochranu vašich osobných údajov môžete text príslušného dokumentu začierniť.
Zmena osobných údajov
Pre zmenu alebo opravu vašich osobných údajov nám prostredníctvom e-mailu zašlite fotografiu svojho dokladu totožnosti (predná aj zadná strana), vodičského preukazu (predná aj zadná strana) alebo pasu. Prosím, uistite sa, že sú všetky informácie riadne viditeľné.
V prípade zmeny mena nám môžete zaslať príslušný oficiálny dokument alebo sobášny list.
Vaše údaje zmeníme hneď po tom, čo príslušný dokument obdržíme. O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať.
Zmena informácií na potvrdení o platbe
Na potvrdení o platbe budú uvedené kontaktné údaje vašej spoločnosti. Živnostníci však môžu požiadať o to, aby na potvrdení nebola uvedená ich celá súkromná adresa. V prípade, že máte o takúto zmenu záujem, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

Ak chcete na potvrdenie o platbe pridať logo svojej spoločnosti, zašlite ho nášmu tímu zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu. Súbor musí mať správny formát (JPEG, PNG, BMP) a nesmie byť väčší ako 10 MB.

Ak ste na potvrdení o platbe povinný uvádzať svoje IČ DPH, zašlite ho prostredníctvom e-mailu a my ho na vaše potvrdenie pridáme.

O úspešnom dokončení akejkoľvek zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Zmena údajov o vašej spoločnosti

Údaje o vašej spoločnosti musia byť vždy aktuálne, a to nielen na potvrdeniach o platbe. Ide totiž o vašu zákonnú povinnosť. Pri aktualizácii jednotlivých údajov vám pomôže náš tím zákazníckej podpory.

Zmena obchodného mena alebo sídla
Ak nie ste živnostník:
Pre zmenu obchodného mena alebo sídla, uvedeného v rámci vášho SumUp účtu, nám prostredníctvom e-mailu zašlite kópiu oficiálneho potvrdenia o registrácii vašej spoločnosti (s obchodným menom alebo sídlom, ktoré požadujete). Po zaslaní príslušného dokumentu zmeníme vaše obchodné meno alebo sídlo v našej databáze.

Ak ste živnostník:
O zmenu obchodného mena, uvedeného v rámci vášho SumUp účtu, môžete požiadať prostredníctvom e-mailu. Pre zmenu vášho sídla nám zašlite kópiu faktúry od vášho dodávateľa alebo odkaz na internetovú stránku potvrdzujúcu existenciu vašej spoločnosti (oficiálna webová stránka/oficiálny profil na Facebooku a pod.). O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.
Zmena osoby s podpisovým právom
Pre zmenu osoby s podpisovým právom k firemnému SumUp účtu nám prostredníctvom e-mailu zašlite nasledovné dokumenty: fotografiu dokladu totožnosti (predná aj zadná strana) výkonného riaditeľa/majiteľa spoločnosti (v súlade s údajmi uvedenými v obchodnom registri) a kópiu splnomocnenia podpísaného výkonným riaditeľom/majiteľom spoločnosti, v ktorom bude uvedené meno osoby, ktorej má byť podpisové právo udelené. O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Zmena právnej formy
Žiadosti o zmenu právnej formy budú posudzované jednotlivo. V žiadosti, ktorá musí byť zaslaná e-mailom, uveďte dôvod tejto zmeny a priložte k nej kópiu oficiálneho potvrdenia o založení novej spoločnosti. O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Poznámka: v určitých prípadoch od vás môžeme požadovať ďalšie dokumenty.
Pridanie IČ DPH
Pre pridanie vášho IČ DPH kontaktujte náš tím zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu. O úspešnom dokončení zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Poznámka: vaše IČ DPH začína dvoma písmenami (kód vašej krajiny), za ktorými nasleduje 10 čísiel.

Dodatočné informácie

Uzatvorenie vášho SumUp účtu

Pre uzatvorenie alebo vymazanie vášho SumUp účtu, prosím, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu. Vo svojej žiadosti nezabudnite uviesť to, či si prajete svoj účet uzatvoriť alebo vymazať.

Poznámka: pred uzatvorením/vymazaním vášho SumUp účtu si nezabudnite uložiť všetky prehľady poukázaných platieb.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii