Žiadosť o informácie k transakcii, spätná úhrada a oznámenie o podvode

V SumUp sa neustále snažíme minimalizovať možnosť podvodu a zároveň s tým i pravdepodobnosť, že obdržíte žiadosť o spätnú úhradu. V prípade, že obdržíte žiadosť o informácie k transakcii, žiadosť o spätnú úhradu alebo oznámenie o podvode, prosím, riaďte sa pokynmi uvedenými v tomto článku.

Obsah článku:

Žiadosť o informácie k transakcii

Čo je žiadosť o informácie k transakcii?

Žiadosť o informácie k transakcii môže podať zákazník alebo zákazníkova banka. Táto žiadosť slúži na získanie informácií o transakcii, ktorá sa objavila na výpise zo zákazníkovej platobnej karty.


Bude suma, ktorej sa žiadosť o informácie k transakcii týka, strhnutá z môjho bankového účtu?

Nie, keďže ide iba o žiadosť o informácie. Nemusíte sa preto báť, že by vám uvedená suma bola strhnutá. Neposkytnutie požadovaných informácií a dokumentov však môže mať za následok žiadosť o spätnú úhradu.


Čo mám robiť v prípade, že obdržím žiadosť o informácie k transakcii?

O existencii žiadosti budete najskôr riadne informovaný. Následne vás vyzveme k tomu, aby ste nám poskytli všetky relevantné informácie a dokumenty týkajúce sa príslušnej transakcie. Dokumenty, ktoré by mali spĺňať tieto náležitosti, budú odoslané zákazníkovej banke. Ak vám to okolnosti dovolia, kontaktujte vášho zákazníka a pokúste sa problém vyriešiť spoločne s ním. Zároveň ho požiadajte o to, aby kontaktoval svoju banku a zrušil akékoľvek žiadosti o spätnú úhradu.

Spätná úhrada

Čo je spätná úhrada?

Ak bude transakcia označená ako sporná (na žiadosť majiteľa karty alebo banky, ktorá kartu vydala), môžete obdržať žiadosť o spätnú úhradu. V takomto prípade budete povinný uvedenú sumu zaplatiť.

Aktívne sa vám pokúsime pomôcť v tom, aby bola žiadosť označená za spornú a zároveň, aby vám zákazníkova banka príslušnú sumu vrátila.

Prečo som obdržal žiadosť o spätnú úhradu?

Nižšie nájdete niekoľko potenciálnych dôvodov.

  • Tovar bol poškodený počas prepravy a k zákazníkovi dorazil v zlom stave.
  • Majiteľ karty tovar vrátil, ale jeho platba mu nebola refundovaná.
  • Majiteľ karty uviedol, že karta bola zneužitá podvodníkmi.
  • Majiteľ karty nebol schopný správne identifikovať platbu na výpise zo svojho bankového účtu.
  • Majiteľ karty nie je spokojný s kvalitou alebo dodaním tovaru.
  • Účtovaná suma nebola správna.
  • Pri spracovaní transakcie došlo k chybe.
  • Obchodník nesplnil podmienky žiadosti o informácie k transakcii.

Ako prebieha spätná úhrada?

K spätnej úhrade dôjde v prípade, že zákazník kontaktuje vydavateľa svojej karty s požiadavkou, aby určitú transakciu označil za spornú. Žiadosť o spätnú úhradu bude obchodníkovi odoslaná prostredníctvom príslušnej platobnej siete. Súčasne s obdržaním žiadosti bude uvedená suma strhnutá z vášho SumUp účtu. K sume bude pripočítaný poplatok vo výške 10 €, ktorý slúži na pokrytie nákladov spojených so spätnou úhradou. Radi by sme vás upozornili na to, že tento poplatok účtuje poskytovateľ platobných služieb a nie SumUp.

Časový rámec, počas ktorého možno reagovať na žiadosť o spätnú úhradu a prípadne ju označiť za spornú, je obmedzený. Je preto extrémne dôležité, aby ste na náš e-mail odpovedali do dátumu, ktorý je v žiadosti uvedený. Aktívne sa vám pokúsime pomôcť v tom, aby bola žiadosť označená za spornú a zároveň, aby vám zákazníkova banka príslušnú sumu vrátila.

Čo mám robiť v prípade, že obdržím žiadosť o spätnú úhradu?

Ak obdržíte žiadosť o spätnú úhradu, dôkladne si prečítajte e-mail, ktorý vám zašleme a pokúste sa nám poskytnúť informácie, ktoré od vás požadujeme.

Ako môžem znížiť pravdepodobnosť spätných úhrad?

V prípade, že vás zákazník kontaktuje so sťažnosťou týkajúcou sa zakúpeného produktu, pokúste sa problém vyriešiť priamo s ním. Ak sa na obojstranne prijateľnom riešení nedohodnete, informujte zákazníka o tom, akým spôsobom môže tovar vrátiť.
Po obdržaní tovaru pristúpte k refundácii a finančné prostriedky preveďte na kreditnú kartu, ktorá bola použitá pri nákupe. Pri riešení problémov postupujte racionálne. Na refundáciu nepristupujte v prípade, že sa informácie a čísla poskytnuté zákazníkom líšia od tých, ktoré máte k dispozícii vy. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať, keďže s obdobnými situáciami už máme skúsenosti.

Uistite sa, že vaši zákazníci poznajú obchodné meno, ktoré ste zadali v priebehu registrácie. Vyhnete sa tak spätným úhradám s dôvodom „transakciu nebolo možné identifikovať“.

V prípade, že váš produkt posielate, využite služby prepravcu, ktorý vám vie poskytnúť potvrdenie o doručení. Pri veľkých objednávkach dbajte na to, aby bolo potvrdenie o doručení podpísané.

Viac informácií o tom, ako možno spätným úhradám predchádzať, nájdete tu.

Oznámenie o podvode

Čo je oznámenie o podvode?

Oznámenie o podvode vám bude doručené v prípade, že nás kontaktuje zákazníkova banka s informáciou, že pri platbe bola použitá stratená, ukradnutá alebo falošná karta. Rovnaká situácia nastane i v prípade, že karta bola pri platbe použitá neprávom.
Uvedená suma vám v tomto momente strhnutá nebude. Je však vysoko pravdepodobné, že následne obdržíte žiadosť o spätnú úhradu zdôvodnenú neoprávneným použitím karty.


Čo mám robiť v prípade, že obdržím oznámenie o podvode?

O existencii oznámenia o podvode budete najskôr riadne informovaný. Následne obdržíte ďalšie informácie.
Ak vám to okolnosti dovolia, kontaktujte vášho zákazníka a pokúste sa problém vyriešiť spoločne s ním. Zároveň ho požiadajte o to, aby kontaktoval svoju banku a zrušil akékoľvek žiadosti o spätnú úhradu.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii