Obsah článku:


Bezpečnostné štandardy

SumUp funguje v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými štandardmi platnými pre platby kartou. Vaše transakcie sme preto schopní ochrániť pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

  • PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je najprísnejším bezpečnostným štandardom, ktorý sa týka kreditných kariet a prenosu a ukladania dát.
  • SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security) sú šifrovacie protokoly, ktoré chránia údaje odosielané prostredníctvom internetu. Využívame 256-bitové šifrovanie, ktoré je v súčasnosti najbezpečnejšie.
  • PGP (Pretty Good Privacy) je medzinárodný štandard týkajúci sa bezpečného uchovávania osobných údajov.

Zhromažďované informácie

Pri vytváraní vášho SumUp účtu od vás budeme potrebovať nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko
  • adresa
  • telefónne číslo
  • e-mailová adresa
  • informácie o vašej spoločnosti
  • informácie o vašom bankovom účte
  • iné informácie (podľa typu podnikania)

Z dôvodu overenia údajov od vás môžeme neskôr požadovať dodatočné osobné informácie. Tieto informácie môžeme požadovať aj od overovacích služieb tretích strán, s ktorými zmluvne spolupracujeme.

Upozornenie

SumUp vás nikdy nebude žiadať o to, aby ste svoje prihlasovacie údaje odoslali prostredníctvom e-mailu. To isté platí aj pre telefonické hovory. Svoje heslo preto, prosím, nikdy neodosielajte prostredníctvom e-mailu ani ho nikomu neposkytujte počas telefonického hovoru. V prípade nutnosti identifikácie vášho účtu vás SumUp požiada o poskytnutie vašej e-mailovej adresy.

Pri použití našich riešení na prijímanie platieb kartou zhromažďujeme informácie o transakcii a mieste, kde bola uskutočnená. Zároveň môžeme zhromažďovať informácie spojené s vašou komunikáciou s naším tímom zákazníckej podpory.

SumUp tieto informácie nikdy neposkytuje tretím stranám. Výnimkou sú prípady, kedy sú tieto informácie potrebné na spracovanie transakcií.

SumUp vaše osobné informácie nepredá ani neprenajme žiadnej tretej strane. Určité informácie týkajúce sa platieb však musíme zdieľať s našimi partnerskými spoločnosťami. V opačnom prípade by sme nemohli poskytovať naše služby a ani bezpečne spracovávať platby (predchádzanie podvodom a pod.).

Dodatočné informácie

Bezpečnosť vašich finančných prostriedkov i finančných prostriedkov vašich zákazníkov je našou absolútnou prioritou. V určitých prípadoch vás preto môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií týkajúcich sa konkrétnych platieb kartou, ktoré boli prostredníctvom SumUp spracované. Takéto žiadosti sú veľmi ojedinelé a ich cieľom je ochrana vášho účtu a majiteľov platobných kariet, s ktorými obchodujete.

Spoločnosť SumUp vás môže požiadať o ďalšie informácie týkajúce sa tovaru a/alebo služieb, ktoré ponúkate, o faktúry ku konkrétnym transakciám a o kontaktné údaje zákazníka (ak ich máte k dispozícii). Tieto informácie slúžia na overenie príslušnej platby.

Zabezpečenie siete a technológií

Platobný terminál od SumUp ihneď zašifruje všetky informácie, ku ktorým má počas čítania karty prístup. V priebehu transakcie nie sú v zariadení ani na vašom smartfóne/tablete ukladané žiadne nezašifrované dáta.

Vaša bezpečnosť je absolútnou prioritou celého nášho tímu. Naše systémy preto neustále aktualizujeme. Zároveň sme implementovali viacero preventívnych opatrení a naše zabezpečenie je pravidelne kontrolované internými i externými špecialistami. Citlivé údaje, vrátane údajov našich klientov, sú pod neustálym dohľadom.

Mobilné zariadenia a bezpečnosť platieb

SumUp funguje v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými štandardmi platnými pre platby kartou. Všetky údaje sú v priebehu transakcie zašifrované a odoslané na náš zabezpečený platobný server.

SumUp nikdy neukladá žiadne citlivé dáta na mobilných zariadeniach (smartfón/tablet) alebo na platobnom termináli.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii