Je SumUp zodpovedný za to, aby som dodržiaval daňové predpisy?

SumUp, ako poskytovateľ mobilných POS riešení a súvisiacich služieb, nie je zodpovedný za to, aby ste dodržiavali fiškálne predpisy. Spoločnosť nebude daňovým orgánom poskytovať fiškálne údaje o transakciách obchodníkov.

Obchodníci sú sami priamo zodpovední za vykazovanie, vyberanie a odvádzanie daní podľa požiadaviek príslušného daňového orgánu. Obchodníci môžu byť povinní akceptovať platby v hotovosti a/alebo platby kartou prostredníctvom systému, ktorý je v súlade s miestnymi fiškálnymi predpismi (napríklad pokladňa). Takýto systém musia využívať samostatne a nezávisle od platobnej infraštruktúry SumUp, ktorá slúži na spracovanie transakcií.

SumUp nie je v žiadnom prípade zodpovedný za posúdenie toho, či bude nejaká daň uplatnená. Zároveň nezodpovedá za to, či obchodník za akúkoľvek uskutočnenú transakciu odvedie daň príslušnému daňovému orgánu.

Prehľad poukázaných platieb od SumUp nie je fiškálnym dokumentom. V prípade potreby ho však môžete využiť na účtovné účely. Obráťte sa na miestneho daňového poradcu a uistite sa, že vaše daňové priznanie obsahuje všetky potrebné informácie.

SumUp je registrovanou inštitúciou elektronických peňazí, ktorá má právo poskytovať platobné služby v Európskom hospodárskom priestore. Toto oprávnenie mu udelil britský úrad pre dohľad nad finančným trhom (FCA) pod číslom 900700.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii