Ako prebiehajú spätné úhrady v prípade SumUp?

V tomto článku nájdete podrobný popis toho, akým spôsobom prebiehajú spätné úhrady v prípade SumUp. Všeobecné informácie a dôvody spätných úhrad nájdete tu.

Prvá námietka: podrobný návod

1. Naše partnerské banky, ktoré sa starajú o spracovanie platieb, nám pošlú oznámenie o spätnej úhrade. Následne na to dôjde k aktualizácii príslušných informácií v našom systéme.

2. O spätnej úhrade vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Ak chcete voči nej podať námietku, budete nám musieť poskytnúť relevantné dôkazy. V opačnom prípade nebudeme môcť túto námietku podať. Konkrétne od vás budeme potrebovať nasledovné:

  • Faktúry/účty
  • Informácie o zákazníkovi
  • Informácie o objednávke
  • Informácie o doručení
  • E-mailová komunikácia

3. V termíne určenom našimi partnerskými bankami, ktoré sa starajú o spracovanie platieb, podáme námietku voči spätnej úhrade. Prosím, nezabudnite, že na to máme iba určitý čas.

Dôležité

Ak obdržíte oznámenie o spätnej úhrade, bude vám naúčtovaný administratívny poplatok 10 EUR, a to bez ohľadu na výsledok. Tento poplatok nebude refundovaný.

4. Ak bude námietka voči spätnej úhrade úspešne prijatá:

  • Suma, ktorej sa spätná úhrada týkala, vám bude vyplatená (bankovým prevodom) po 60 dňoch od vrátenia spätnej úhrady.
  • Sumu nemusíte požadovať od zákazníka. Vo všeobecnosti platí, že spätné úhrady sa týkajú transakcií, ktoré vám už boli poukázané, takže počiatočnú stratu hradíme my.

5. Výnimočne sa môže stať, že námietka nebude úspešne prijatá. V takom prípade budeme musieť príslušnú sumu strhnúť z vášho SumUp účtu, a to vrátane administratívneho poplatku 10 EUR.

Ak takáto situácia nastane, odporúčame vám, aby ste sa priamo spojili so zákazníkom a dohodli sa na inom spôsobe úhrady.

Čo sa bude diať po prvej námietke?

SumUp finančné prostriedky na 60 dní zadrží. V prípade vrátenia spätnej úhrady budeme čakať 60 dní, než vám platbu vrátime. Držiteľ karty (váš zákazník) má totiž právo na preštudovanie príslušných materiálov a na podanie ďalšej námietky.

  • Ak v priebehu 60 dní nevznikne ďalší spor a námietka zo strany SumUp bude stále platná, zašleme vám všetky finančné prostriedky, ktoré boli z vašich poukázaných platieb strhnuté. Prosím, nezabudnite, že zo sumy bude odpočítaný administratívny poplatok, ktorý nie je možné refundovať.
  • Ak v priebehu 60 dní vznikne ďalší spor, požiadame vás o doplňujúce informácie. Ak zákazník požiada o druhú spätnú úhradu (držiteľ karty nesúhlasí s poskytnutými informáciami a chce pokračovať v spore), budeme vás o tom informovať prostredníctvom e-mailu. V takýchto prípadoch vám v spore odporúčame pokračovať iba ak ste zákazníkovej banke schopný poskytnúť nezvratný dôkaz vo svoj prospech.

Čo znamená vrátenie spätnej úhrady?

Vrátenie spätnej úhrady je oznámenie, že žiadosť o spätnú úhradu, ktorá bola zaslaná vydavateľovi karty, bola zamietnutá a na váš účet bola dočasne pripísaná príslušná suma. Znamená to, že vaša druhá námietka bola schválená alebo že zákazníkova žiadosť o spätnú úhradu bola zamietnutá. Suma však môže byť na váš účet pripísaná iba dočasne, pretože držiteľ karty má ďalšie práva, na základe ktorých môže takéto rozhodnutie rozporovať alebo môže požadovať arbitráž.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii