Zistite viac o vašom platobnom termináli SumUp 3G. V manuáli nižšie nájdete informácie týkajúce sa jeho používania a jednotlivých funkcií.

Viac informácií o nastavení vášho platobného terminálu SumUp 3G nájdete v článku SumUp 3G: návod na nastavenie.

 setupguideicon.png Používanie

Aby mohol platobný terminál SumUp 3G riadne fungovať a spracovávať platby, musí byť pripojený k mobilnej sieti. Ak je to možné, spracovávajte platby v priestoroch, ktoré sa nenachádzajú pod zemou. Zaistíte tak optimálnu funkčnosť terminálu.

 simcardicon.png  SIM karta

Vďaka zabudovanej SIM karte sa terminál dokáže pripojiť k mobilnej sieti. Pri jeho používaní tak budete mať k dispozícii neobmedzené množstvo dát úplne zdarma. Dôležité: SIM kartu, ktorá je súčasťou platobného terminálu, nevymieňajte ani s ňou nijak nemanipulujte. Platobný terminál nebude fungovať v kombinácii s inou SIM kartou.

 chargingicon.png  Nabíjanie

Platobný terminál SumUp 3G nabíjajte s pomocou USB kábla (typ C), ktorý je súčasťou balenia. Kábel pripojte k počítaču alebo k inému zdroju napájania. Poznámka: transakcie môžete s pomocou terminálu uskutočňovať aj popritom, ako ho nabíjate.

 connection.png  Pripojenie

Prostredníctvom SIM karty, ktorá je súčasťou platobného terminálu, by sa zariadenie malo automaticky pripojiť k mobilnej sieti (ak je dostupná).
Ak k vytvoreniu spojenia nedôjde a na termináli sa zobrazí správa „Chyba pripojenia“, vyskúšajte nasledovné riešenia:

  • Zariadenie reštartujte. Podržaním vypínača terminál vypnite – držte ho približne 4 sekundy alebo do momentu, kým 4 zelené LED diódy nezhasnú. Počkajte niekoľko sekúnd a zariadenie následne opäť zapnite.
  • Skúste sa presunúť na iné miesto – ideálne do otvoreného priestoru alebo na miesto v blízkosti okna.
  • Kontaktujte tím zákazníckej podpory spoločnosti SumUp prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 generaluseicon.png  História transakcií

Slúži na zobrazenie prehľadu, v ktorom nájdete informácie o dátume, čase a výške jednotlivých transakcií. V tomto prehľade zároveň nájdete informácie o tom, ktoré transakcie boli úspešné, neúspešné, refundované, poukázané alebo spätne uhradené.
Po zvolení konkrétnej transakcie budete môcť zaslať potvrdenie o platbe alebo platbu refundovať.

 menuicon.png  Nastavenia

Viac informácií o jednotlivých položkách v menu platobného terminálu SumUp 3G nájdete nižšie.

Prepitné
Funkciu prepitného môžete na termináli aktivovať tak, že otvoríte menu a kliknete na možnosti „Nastavenia“, „Prepitné“ a „Prepitné zapnuté“. Po zadaní účtovanej sumy sa na displeji vášho platobného terminálu bude odteraz zobrazovať možnosť zadania prepitného. Funkciu prepitného môžete v prípade potreby deaktivovať. Postupujte podľa vyššie uvedených inštrukcií a v poslednom kroku zvoľte možnosť „Prepitné vypnuté“.
Nastavenie jazyka
V prípade potreby môžete zmeniť jazykové nastavenia platobného terminálu. V menu kliknite na „Nastavenia“ a následne zvoľte možnosť „Zmeniť jazyk“, v rámci ktorej vyberte požadovaný jazyk.
Odhlásenie
Ak sa chcete odhlásiť, kliknite na „Nastavenia“ a následne zvoľte možnosť „Odhlásiť sa“. Túto možnosť využijete najmä v prípade, že platobný terminál okrem vás využívajú aj vaši obchodní partneri alebo zamestnanci.

 myaccounticon.png Môj účet

Pre zobrazenie účtu, ku ktorému ste v rámci platobného terminálu SumUp 3G prihlásený, otvorte menu a následne ho zatvorte s pomocou tlačidla Zrušiť alebo Späť. Na displeji sa následne na pár sekúnd zobrazí číslo a názov vášho SumUp účtu.

 refund.png Refundácia platieb

Ak chcete prostredníctvom terminálu refundovať konkrétnu platbu, otvorte Históriu predaja, kliknite na príslušnú transakciu a presuňte sa na sekciu „Refundovať transakciu“. Následne zvoľte plnú alebo čiastočnú refundáciu. Transakcie môžete v prípade potreby refundovať aj v rámci svojho SumUp účtu na sumup.me.

powerofficon.png Pohotovostný režim/vypnutie

V pohotovostnom režime bude platobný terminál neustále pripojený k mobilnej sieti – v prípade potreby tak budete môcť okamžite pokračovať v uskutočňovaní transakcií. Pre aktiváciu pohotovostného režimu stačí, aby ste krátko stlačili vypínač zariadenia.
Poznámka: pohotovostný režim bude automaticky aktivovaný po 4 minútach, čo nebudete platobný terminál používať.

Pre úplné vypnutie terminálu podržte vypínač – držte ho približne 4 sekundy alebo do momentu, kým 4 zelené LED kontrolky nezhasnú. Nezabudnite, že po vypnutí a opätovnom zapnutí sa terminál bude musieť znovu pripojiť k mobilnej sieti.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii