Aplikácia SumUp: Katalóg položiek

Vďaka katalógu položiek môžete vytvárať položky a kategórie, spravovať celý svoj sortiment a uskutočňovať transakcie ešte rýchlejšie.

Katalóg položiek

V rámci katalógu položiek môžete vytvárať a spravovať položky.

Aktivácia katalógu položiek

Pre aktiváciu katalógu položiek v rámci aplikácie SumUp kliknite na symbol sekcie Nastavenia Default.png, ktorý nájdete na spodnej lište a aktivujte možnosť „Katalóg položiek“.

Uskutočňovanie transakcií po aktivácii katalógu položiek
 1. Spustite aplikáciu SumUp a prihláste sa s pomocou svojich prihlasovacích údajov.
 2. Ak ste aktivovali Katalóg položiek, v aplikácii sa automaticky otvorí obrazovka „Všetky položky“, na ktorej môžete zvoliť alebo vyhľadať kategóriu alebo položku a zobraziť si jej cenu a popis.
 3. Kliknite na príslušnú položku. Ak existuje viacero variantov položky, zvoľte variant, ktorý sa chystáte predať.
 4. Položka bude vložená do košíka, ktorý nájdete v spodnej časti obrazovky. Pridajte ďalšie položky tak, že sa vrátite na obrazovku „Všetky položky“ alebo kliknite na tlačidlo „Zaplatiť“.
 5. Zobrazí sa obrazovka „Spôsoby platby“.
 6. Zákazník bude následne môcť zaplatiť kartou, bezkontaktne alebo v hotovosti (ak ste túto možnosť povolili). Pre viac informácií o platbách v hotovosti a ich povolení kliknite sem. Pre viac informácií o platbách kartou kliknite sem.
 7. Hotovo! Úspešne ste uskutočnili transakciu s pomocou katalógu položiek.

Košík

V košíku uvidíte názvy položiek, ich počet a DPH (ak je povolené). S jeho pomocou zároveň uskutočňujete transakcie.

Zobrazenie položiek v košíku
 1. Kliknite na symbol predajaDefault.png(úplne vľavo).
 2. Pre zobrazenie položiek v košíku kliknite na symbol košíka, ktorý nájdete v spodnej časti obrazovky.
Zmena počtu kusov v košíku
 1. Kliknite na symbol predajaDefault.png(úplne vľavo).
 2. Pre zobrazenie položiek v košíku kliknite na symbol košíka, ktorý nájdete v spodnej časti obrazovky.
 3. V prípade potreby môžete zmeniť počet kusov položiek, ktoré sa nachádzajú v košíku. Kliknite na položku a postupujte nasledovne – pre zvýšenie počtu kusov kliknite na symbol „+“ a pre zníženie počtu kusov kliknite na symbol „-“.

Správa položiek

Katalóg položiek môžete upravovať podľa potreby. Pridávajte nové a odstraňujte neaktuálne položky, upravujte existujúce položky alebo vytvárajte rôzne varianty.

Vytvorenie novej položky

Pred tým, než začnete s úpravou katalógu položiek

 1. sa uistite, že ste ho aktivovali podľa vyššie uvedeného postupu.
 2. Pre otvorenie katalógu položiek kliknite na symbol predajaDefault.png(úplne vľavo).
 3. Kliknite na symbol úpravy, ktorý nájdete v pravom hornom rohu obrazovky. Následne zvoľte možnosť „Nová položka“, ktorú nájdete v ľavej spodnej časti obrazovky.
 4. Zobrazí sa okno, v ktorom budete môcť zadať názov položky, nahrať fotografiu (voliteľné) a zadať cenu a popis. V prípade potreby budete môcť vytvoriť aj niekoľko rôznych variantov.
 5. Ak chcete vytvoriť viacero verzií rovnakej položky a pre každú z nich zadať iný názov a cenu, využite možnosť „Pridať variant“.
 6. V prípade jednotlivých položiek môžete zvoliť aj sadzbu DPH. Viac informácií o úprave sadzieb DPH nájdete v časti Správa sadzieb DPH.
 7. Ak ste informácie o položke upravili spôsobom, ktorý vám vyhovuje, kliknite na symbol potvrdenia v pravom hornom rohu obrazovky. Týmto spôsobom položku uložíte.
Presunutie položky
 1. Pre otvorenie katalógu položiek kliknite na symbol predajaDefault.png(úplne vľavo).
 2. Vyhľadajte položku s pomocou hornej lišty alebo priamo v príslušnej kategórii.
 3. Po kliknutí na položku sa zobrazí obrazovka „Upraviť položku“.
 4. Kategóriu, do ktorej je položka zaradená, môžete zmeniť s pomocou druhého poľa.
 5. Pre potvrdenie zmeny kliknite na symbol potvrdenia v pravom hornom rohu obrazovky. Týmto spôsobom položku presuniete do zvolenej kategórie.
Úprava položky
 1. Pre otvorenie katalógu položiek kliknite na symbol predajaDefault.png(úplne vľavo).
 2. Vyhľadajte položku s pomocou hornej lišty alebo priamo v príslušnej kategórii.
 3. Po kliknutí na položku sa zobrazí obrazovka „Upraviť položku“. Na tejto obrazovke môžete upraviť názov položky, kategóriu, fotografiu, popis, cenu a sadzbu DPH.
 4. Ak ste informácie upravili spôsobom, ktorý vám vyhovuje, kliknite na symbol potvrdenia v pravom hornom rohu obrazovky.
Nahranie/úprava fotografie položky
 1. Pre otvorenie katalógu položiek kliknite na symbol predajaDefault.png(úplne vľavo).
 2. Vyhľadajte položku s pomocou hornej lišty alebo priamo v príslušnej kategórii.
 3. Po kliknutí na položku sa zobrazí obrazovka „Upraviť položku“.
 4. Po kliknutí na fotografiu položky si budete môcť vybrať z nasledujúcich možností:
 • Vybrať z galérie: fotografiu budete môcť vybrať z galérie na vašom zariadení.
 • Urobiť fotografiu: položku budete môcť odfotografovať.
 • Odstrániť fotografiu: aktuálna fotografia položky bude odstránená. Poznámka: položku môžete mať vo svojej ponuke aj v prípade, že fotografiu odstránite.
Odstránenie položky
 1. Pre otvorenie katalógu položiek kliknite na symbol predajaDefault.png(úplne vľavo).
 2. Vyhľadajte položku s pomocou hornej lišty alebo priamo v príslušnej kategórii.
 3. Po kliknutí na položku sa zobrazí obrazovka „Upraviť položku“.
 4. V spodnej časti obrazovky kliknite na možnosť „Odstrániť položku“. Položka bude následne odstránená z vášho katalógu.

Správa kategórií

V prípade potreby môžete položky zoskupiť do rôznych kategórií. Pri predaji ich tak nájdete omnoho jednoduchšie.

Vytvorenie novej kategórie
 1. Pre otvorenie katalógu položiek kliknite na symbol predajaDefault.png(úplne vľavo).
 2. Kliknite na symbol úpravy, ktorý nájdete v pravom hornom rohu obrazovky. Následne zvoľte možnosť „Nová kategória“, ktorú nájdete v ľavej spodnej časti obrazovky.
 3. Zobrazí sa okno, do ktorého zadajte názov kategórie. Po zadaní názvu kliknite na možnosť „Hotovo“.

Odteraz budete môcť akékoľvek nové alebo existujúce položky zaradiť do tejto kategórie.

Úprava názvu kategórie
 1. Pre otvorenie katalógu položiek kliknite na symbol predajaDefault.png(úplne vľavo).
 2. Zvoľte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
 3. Zobrazí sa okno, v ktorom budete môcť upraviť názov kategórie.
 4. Po dokončení úprav kliknite na možnosť „Hotovo“. Kategória bude premenovaná.
Odstránenie kategórie

Pri odstránení kategórie (a všetkých položiek, ktoré sa v nej nachádzajú) postupujte nasledovne:

 1. Pre otvorenie katalógu položiek kliknite na symbol predajaDefault.png(úplne vľavo).
 2. Zvoľte kategóriu, ktorú chcete odstrániť.
 3. Zobrazí sa okno, v ktorom budete môcť upraviť názov kategórie. Toto okno však umožňuje aj odstránenie kategórie – stačí kliknúť na možnosť „Odstrániť“.
 4. Po kliknutí na možnosť „Odstrániť“ bude kategória odstránená. Upozornenie: odstránené budú aj všetky položky, ktoré sa v nej nachádzajú.

Správa sadzieb DPH

V sekcii DPH môžete upraviť sadzbu DPH. Poznámka: pre povolenie a/alebo úpravu sadzby DPH je potrebné, aby ste najskôr aktivovali katalóg položiek. Presný postup nájdete v návode vyššie.

Nastavenie DPH
 1. Kliknite na symbol sekcie NastaveniaDefault.png a uistite sa, že je katalóg položiek aktivovaný. Následne zvoľte možnosť „DPH“.
 2. V prvom riadku uvidíte štandardnú sadzbu DPH v prípade vašej krajiny. Pre úpravu prednastavenej sadzby DPH kliknite na možnosť „Upraviť“, ktorú nájdete v ľavom hornom rohu obrazovky a zadajte požadovanú sadzbu. Táto sadzba bude aplikovaná v prípade nových a manuálne zadaných položiek. V prípade potreby môžete vytvoriť aj ďalšie sadzby DPH. Stačí, aby ste zadali príslušnú percentuálnu hodnotu (vpravo) a názov (vľavo).
 3. Po dokončení úpravkliknite na možnosť „Hotovo“.
Úprava sadzby DPH
 1. Kliknite na symbol sekcie NastaveniaDefault.pnga zvoľte možnosť „DPH“.
 2. Zvoľte sadzbu, ktorú chcete upraviť a upravte percentuálnu hodnotu alebo názov.
Odstránenie sadzby DPH
 1. Kliknite na symbol sekcie NastaveniaDefault.pnga zvoľte možnosť „DPH“.
 2. Zvoľte sadzbu, ktorú chcete odstrániť.
 3. Svoju voľbu potvrďte kliknutím na symbol „-“. Sadzba DPH bude odstránená.

Poznámka: uistite sa, že sadzba DPH, ktorú chcete odstrániť, nie je priradená k žiadnej položke. Zároveň sa uistite, že nejde o prednastavenú sadzbu DPH – tú totiž nie je možné odstrániť, ale iba upraviť.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii