Ako znížiť pravdepodobnosť spätných úhrad pri platbách na diaľku?

Vďaka našej funkcii „Virtuálny terminál“ môžete prijímať platby za tovar a služby aj bez prítomnosti držiteľa karty.

Pri prijímaní platieb na diaľku, prosím, postupujte podľa nasledovných odporúčaní. Zaistíte tak to, že celý proces prebehne bez problémov.

Bezpečné prijímanie platieb

 • Uistite sa, že je zákazník absolútne spokojný s tovarom/službami, ktoré si zakúpil.
 • Dajte zákazníkovi vedieť, že z jeho karty bude strhnutá platba. Zároveň mu dajte vedieť, kedy bude táto platba uskutočnená.
 • Uistite sa, že účtujete správnu sumu.
 • Požiadajte zákazníka o potvrdenie, že môžete uskutočniť platbu na diaľku. 
 • Informujte zákazníka o tom, že použitá kreditná karta musí byť jeho.
 • Ak chce zákazník použiť firemnú kreditnú kartu, požiadajte o to, aby bola kópia potvrdenia o platbe odoslaná účtovnému oddeleniu danej spoločnosti.
 • Zadajte celú sumu naraz. Sumu nie je možné rozdeliť na viacero menších častí (aby ste sa vyhli prekročeniu bezpečnostného limitu, ktorý je platný v prípade danej karty). Takýto úkon nie je v súlade s obchodnými podmienkami našich partnerských bánk.
 • Po uskutočnení platby zašlite zákazníkovi potvrdenie o platbe.

Nezabudnite, že pri platbách na diaľku môže častejšie dochádzať k spätným úhradám a podvodom.

Ochrana vášho podnikania

 • Informujte zákazníka o tom, že na jeho výpise z účtu bude pri príslušnej platbe uvedené nasledovné: SUMUP *VAŠE OBCHODNÉ MENO*. Dbajte na to, aby zákazník poznal obchodné meno, ktoré bude na výpise uvedené. Ak chcete svoje obchodné meno zmeniť, kontaktujte nás.
 • Uistite sa, že zákazník pozná vaše obchodné podmienky týkajúce sa doručenia a refundácií.
 • Informujte zákazníka o tom, že prípadný problém sa musí najskôr pokúsiť vyriešiť priamo s vami.
 • Pri refundácii preveďte finančné prostriedky priamo na kartu, ktorá bola použitá pri platbe. Ak musí byť platba refundovaná v hotovosti, šekom alebo peňažnou poukážkou, požiadajte zákazníka o to, aby potvrdil jej prijatie podpisom.
 • Uchovávajte všetky dokumenty týkajúce sa platieb.
 • Uchovávajte všetky dokumenty potvrdzujúce dodanie tovaru/služieb.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností si všetky informácie riadne overte.
Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii