V tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa prijímania platieb kartou prostredníctvom terminálu SumUp Air.

setupguideicon.png  Používanie

Air_components_en-gb.png

Spôsoby platby
  • Čip: kartu s čipom musí zákazník vložiť do otvoru, ktorý sa nachádza v hornej časti terminálu. Strana s čipom by mala byť otočená smerom k vám.
  • Bezkontaktne (NFC): pri bezkontaktnej platbe musí byť karta priložená k displeju terminálu (po dobu jednej až dvoch sekúnd).
  • Platobné aplikácie: pri platbe prostredníctvom Google Pay a Apple Pay musí zákazník podržať svoj smartfón/hodinky nad terminálom.

Viac informácií o prijímaní platieb kartou nájdete tu.

LED kontrolky

V spodnej časti platobného terminálu sa nachádzajú štyri modré LED kontrolky, ktoré majú viacero funkcií.

  • Po zapnutí platobného terminálu SumUp Air jedna z LED kontroliek zabliká. Táto kontrolka bude následne blikať každé 4 sekundy, čo znamená, že terminál je zapnutý.
  • LED kontrolky zablikajú aj po úspešnom vytvorení spojenia medzi platobným terminálom a smartfónom/tabletom.
  • Pri spracovávaní NFC transakcie bude blikať jedna kontrolka. Po priložení karty k terminálu zablikajú všetky štyri LED kontrolky.
  • LED kontrolky indikujú aj aktuálnu úroveň nabitia batérie. Ak svietia všetky štyri, batéria terminálu je nabitá na 100 %. Tri svietiace kontrolky znamenajú nabitie batérie na 75 % atď. Ak bliká len jedna LED kontrolka, terminál je potrebné opäť nabiť.
Rady týkajúce sa používania platobného terminálu

Platobný terminál používajte pri teplote od -10 °C do +45 °C. Pri vyššej alebo nižšej teplote môže dôjsť k ovplyvneniu jeho funkčnosti. Príklad: v letných a zimných mesiacoch terminál nenechávajte príliš dlhú dobu v automobile alebo na inom mieste, na ktorom bude dlhodobo vystavený teplotným extrémom.

Platobný terminál je vybavený bezpečnostnými senzormi, ktoré ho chránia pred zneužitím a neodbornou manipuláciou. S terminálom manipulujte opatrne a nevystavujte ho pôsobeniu nadmernej sily alebo nárazom. Zabránite tak aktivácii automatického bezpečnostného zámku. Po jeho aktivácii bude platobný terminál natrvalo uzamknutý.

chargingicon.png Nabíjanie

Pre optimálnu rýchlosť spracovávania transakcií dbajte na to, aby bola batéria platobného terminálu nabitá aspoň na 25 %. Terminál nabíjajte aspoň raz za mesiac, a to i v prípade, že ho nepoužívate.

Aktuálny stav nabitia batérie môžete skontrolovať na obrazovke platobného terminálu alebo prostredníctvom LED kontroliek (pozri časť „LED kontrolky“).

Platobný terminál nabíjajte s pomocou microUSB kábla, ktorý je súčasťou balenia. Kábel pripojte k počítaču alebo k inému zdroju napájania. Terminál môžete používať aj počas toho, ako sa nabíja. Po nabití batérie na 100 % budete môcť spracovať až 500 transakcií.

connection.png Pripojenie

Aby ste mohli platobný terminál prepojiť so svojím smartfónom alebo tabletom, musí ísť o zariadenie s podporou funkcie Bluetooth (verzia 4.0 alebo novšia). Zároveň by sme vás radi upozornili na to, že aplikácia SumUp vyžaduje pripojenie na internet. Veľkosť súborov prenášaných medzi vaším zariadením a platobným terminálom je však veľmi malá a nemala by výrazne ovplyvniť váš dátový plán

generaluseicon.png  História transakcií

V sekcii Transakcie vo vašom SumUp účte nájdete zoznam všetkých uskutočnených transakcií. V prípade potreby si o nich môžete zobraziť podrobné informácie (výška, dátum, čas) alebo opätovne zaslať potvrdenia o platbe.

menuicon.png Nastavenia

V nastaveniach aplikácie SumUp nájdete nasledovné možnosti:

Prepitné Nastavenie základnej výšky prepitného.
Tlačiareň Možnosť spárovania s tlačiarňou.
Zamestnanci Pridávanie zamestnancov, ktorí môžu používať platobný terminál.
Virtuálny terminál Prijímanie platieb na diaľku.*
Katalóg položiek Možnosť vytvorenia svojho vlastného katalógu položiek (aktivujte príslušný ovládací prvok).
Dane Úprava daňových sadzieb v prípade položiek a služieb.
Podpora Párovanie platobného terminálu a mobilného zariadenia. Odkaz na naše Centrum podpory.
Chat Možnosť priameho chatovania s naším tímom zákazníckej podpory.

*Túto funkciu nebudete môcť využiť ihneď po registrácii. V prípade záujmu o jej aktiváciu, prosím, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

myaccounticon.png Môj účet

Číslo svojho SumUp účtu nájdete na stránke sumup.me. Nachádza sa v ľavom rohu obrazovky pod vaším menom.

refund.png  Refundácia platieb

V prípade potreby môžete prostredníctvom aplikácie SumUp refundovať platby. Viac informácií nájdete v článku Refundácia transakcií.

powerofficon.png Pohotovostný režim/vypnutie

Pohotovostný režim bude automaticky aktivovaný po tom, čo nebudete platobný terminál istý čas používať. Spojenie terminálu s vaším smartfónom však zostane zachované. Ak budete chcieť terminál vypnúť, stačí, aby ste približne 3 sekundy podržali vypínač.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii