Aplikácia SumUp: ako prijímať platby v hotovosti

Aj keď ste pripravený na moderný spôsob prijímania platieb, občas sa môže stať, že vaši zákazníci budú chcieť platiť v hotovosti. Aplikácia SumUp evidenciu týchto platieb umožňuje. Záznamy o všetkých svojich tržbách tak budete mať na jednom mieste. Poznámka: v prípade platieb v hotovosti samozrej...

Refundácia transakcií

V tomto návode sa dozviete, ako refundovať transakcie, ktoré ste uskutočnili prostredníctvom SumUp. Transakcie môžete refundovať online, prostredníctvom aplikácie SumUp alebo platobného terminálu SumUp 3G. Online refundácia transakcií prostredníctvom sumup.me Ak chcete transakciu refundovať pr...

Správa položiek prostredníctvom sumup.me

Po prihlásení sa do správy svojho SumUp účtu na sumup.me a kliknutí na možnosť „Položky“ budete môcť vytvárať položky a kategórie a spravovať celý svoj sortiment. Uskutočňovanie transakcií bude vďaka tomu ešte jednoduchšie a rýchlejšie. Obsah článku: Správa položiek Správa kategórií Správa polo...

Priraďovanie transakcií

Z bezpečnostných dôvodov neukladáme meno majiteľa karty, takže v prehľade poukázaných platieb žiadne mená nenájdete. Ak chcete niektoré transakcie priradiť k určitým zákazníkom, využite tipy a triky popísané v tomto článku. Obsah článku: Priraďovanie transakcií v prehľade poukázaných platieb Pre...

Stav transakcie

Obsah článku: Transakcia, ktorá prebehla úspešne Transakcia, ktorá neprebehla úspešne Transakcia, ktorá prebehla úspešne SumUp vás bude v reálnom čase informovať o tom, či platba prebehla úspešne. Na vašom platobnom termináli sa zobrazí správa „Platba schválená“ a v aplikácii SumUp sa zobrazí...

Prijímanie platieb kartou v zahraničí

SumUp môžete používať v krajine, v ktorej podnikáte. Zároveň vám však chceme umožniť prijímať platby aj v zahraničí. Transakcie tak môžete určitý čas uskutočňovať aj v prípade, že sa nachádzate v jednej z nasledujúcich európskych krajín. Zoznam európskych krajín, v ktorých možno SumUp využívať ...

Súlad s fiškálnymi predpismi

Je SumUp zodpovedný za to, aby som dodržiaval daňové predpisy? SumUp, ako poskytovateľ mobilných POS riešení a súvisiacich služieb, nie je zodpovedný za to, aby ste dodržiavali fiškálne predpisy. Spoločnosť nebude daňovým orgánom poskytovať fiškálne údaje o transakciách obchodníkov. Obchodníci sú...

Chyba servera

Správa pre iOS aplikáciu „Mrzí nás to, ale došlo k chybe. Skúste to, prosím, znovu.“ Správa pre Android aplikáciu „Na odstránení chyby pracujeme. Skúste to, prosím, opäť neskôr.“ Mrzí nás to, ale vyriešenie tejto chyby ovplyvniť nemôžete – ide totiž o chybu aplikácie SumUp alebo webovej strán...