Vi vill att du ska ta emot så säkra kortbetalningar som möjligt för att skydda ditt företag mot bedrägerier samt minimera risken för hämtningsbegäran och kortreklamationer, som kan ske av misstag när kunden inte känner igen debiteringen på kontoutdraget. Även om kortreklamationer inte alltid kan undvikas finns det åtgärder du kan vidta för att förhindra kortreklamationer.

I denna artikel:

Minimera risken för kortreklamationer

Gör följande om du vill minimera risken för en oavsiktlig kortreklamation eller hämtningsbegäran:

 • Se till att dina kunder känner till det företagsnamn du angav när du registrerade dig eftersom det kommer att visas på kundernas kontoutdrag. Om du vill ändra företagsnamnet ber vi dig kontakta kundtjänst.

 • Om kunden vill göra en betalning med ett företagskreditkort ber vi dig att skicka en kopia på kvittot till företagets bokföringsavdelning.

 • Se till att undvika dubbla betalningar. När du gör en betalning med SumUp får du en bekräftelse i realtid om huruvida betalningen går igenom eller inte. Detta visas med en grön bock, då du kan ge kunden ett kvitto. Om den inte går igenom visas ett rött kryss eller ett rött utropstecken. Dessutom kan du alltid se status i försäljningshistoriken i SumUp-appen eller på SumUp-kontot på sumup.me.
  Klicka här om du vill ha en guide till hur du navigerar i försäljningshistoriken.

 • Svara snabbt på hämtningsbegäranden. Både kunder och kortutgivande banker kan begära kopior av försäljnings- och kreditutkast. Klicka här om du vill ha mer information om hämtningsbegäranden.

 • Hjälp kunden att identifiera debiteringen på kontoutdraget genom att i förväg informera kunden om att SumUp kommer att visas som bankkontoinnehavare på kontoutdraget, men att företagsnamnet kommer att visas i referensen (SUMUP* företagsnamn).

 • Eftersom SumUp erbjuder funktionen att skicka ett kvitto till kunden via e-post eller SMS (eller anslut en kompatibel kvittoskrivare) rekommenderar vi också att du använder funktionen. Utöver det här alternativet kan du också skapa ett vanligt handskrivet kvitto. På det sättet kan du vara säker på att kunden har något att komma ihåg betalningen med/ett bevis på betalningen om han eller hon skulle ha svårt att identifiera debiteringen på kontoutdraget.

Säkerhetstips för att ta emot säkra kortbetalningar

 • Om du vill göra en återbetalning till en kund för en betalning ska du alltid utfärda återbetalningen till samma betalkort som användes för att göra köpet. Om du gör en återbetalning med kontanter, check eller postväxel ska du se till att du får en underskrift på att kunden har mottagit återbetalningen.

 • Med kunden framför dig är det lättare för dig att se till att korttransaktionen fungerar som den ska.

 • Chip och PIN-kod ger extra säkerhet när de används på den chipaktiverade terminalen från SumUp.

 • Se till att kreditkortet inte är skadat – släpp inte kortet ur sikte när du tar betalt.

Säkerhetstips för att förhindra bedrägerier

 • Kontrollera att faktureringsadressen är densamma som leveransadressen om du levererar något. Fråga kunden varför om de inte matchar. Svaret ska gå ihop. Annars tar du inte emot betalningen. Om du har frågor om hur du ska ta emot en betalning kan du alltid kontakta oss.

 • Bekräfta betalningarna med den riktiga kundens underskrift. I vissa fall ombes kunden att skriva under på skärmen på din smartphone eller surfplatta istället för att ange PIN-koden. Man kan inte välja mellan PIN-kod och signatur. Kortet avgör vilken typ av godkännande som föredras. Jämför signaturen med den på baksidan av kortet. Kontrollera ytterligare identifiering om det behövs. Om kortet är osignerat ska du be om fotolegitimation med namnteckning och be kortinnehavaren att skriva under kortet. I bästa fall ber du att han eller hon betalar med ett annat kort. Underteckna aldrig skärmen för kundens räkning.

 • Vid betalningar med chip och signatur har handlarna ansvaret för att kontrollera signaturens giltighet.

 • Se till att kreditkortet tillhör kunden.

 • Vid transaktioner med höga belopp (till exempel mer än 10 000 kronor) ska du se till att du ber om fotolegitimation för att kontrollera att kortet tillhör kunden.

 • Leveransbekräftelse: Se till att du sparar spårningsinformationen och leveranskvittot om du levererar en vara. Vid stora beställningar krävs en underskrift av mottagaren för att bekräfta leveransen.
   

Att undvika

 • Ange hela försäljningsbeloppet – dela inte upp försäljningen i flera mindre belopp. Tänk på att det inte är tillåtet att dela upp ett belopp i flera transaktioner för att undvika säkerhetsbegränsningar på kundens kort eftersom det strider mot villkoren för våra bankpartners. Vårt säkerhetssystem har åtgärder för att upptäcka uppdelade transaktioner.

 • Underteckna aldrig skärmen för kundens räkning. Godkänn alltid betalningen med en underskrift (om signaturen saknas eller är oacceptabel kommer informationsförfrågans/kortreklamationens officiella framställning inte att bekräftas av utfärdaren).

 • Tänk på att självfinansiering (ta emot betalningar med ditt eget kort) är förbjudet utifrån villkoren för våra bankpartners. Vårt säkerhetssystem har åtgärder för att upptäcka tecken på självfinansiering. Sådana transaktioner ska återbetalas.
Var denna artikel till hjälp?

Hittade du inte vad du sökte efter?

Kontakta oss

Artiklar i detta avsnitt