Vi har en skyldighet gentemot våra betalningsförmedlare att visa att transaktionerna är legitima. Vi kan behöva samla in ytterligare information, till exempel en faktura, från dig för att verifiera betalningen. 

Obs!

En detaljerad faktura utfärdat av företaget ska:

  • inte bara innehålla företagsnamnet utan även ange SumUp som betalningsförmedlare
  • utfärdas till kortinnehavaren
  • innehålla beloppet och betalningsdatumet som motsvarar transaktionen i försäljningshistoriken
  • vara undertecknad av kortinnehavaren
  • innehålla kundens adress och aktuellt mobilnummer eller e-postadress (om vi måste kontakta kunden)
Var denna artikel till hjälp?

Hittade du inte vad du sökte efter?

Kontakta oss

Artiklar i detta avsnitt