I denna artikel:

Utbetalningstid

SumUp hanterar dina transaktioner och överför sedan pengarna minus SumUp-avgiften på 1,75% till ditt bankkonto så fort som möjligt.

Om du inte vill motta dagliga utbetalningar har du också möjligheten att få veckovisa eller månatliga utbetalningar. Logga in på sumup.me och klicka på "Inställningar" i menyn till vänster. Här kan du välja din föredragna utbetalningsfrekvens.

Veckovisa utbetalningar är schemalagda till den andra arbetsdagen i varje vecka.

Månatliga utbetalningar är schemalagda till den tredje arbetsdagen i varje månad.

Du kan ändra dina utbetalningsinställningar när som helst. Ändringen påverkar endast utbetalningsfrekvensen för framtida betalningar. Dina tidigare betalningar kommer att betalas ut enligt din tidigare utbetalningsplan.

Obs!

Beroende på bankens utbetalningsförfarande kan det ta mellan tre till fem arbetsdagar från transaktionsdagen tills pengarna syns på bankkontot. Tänk också på att banken bara kan överföra pengar på vardagar.


Spåra utbetalningar

Så snart en utbetalning görs till ditt bankkonto får du ett e-postmeddelande med en detaljerad uppdelning av de transaktioner som ingår i utbetalningen.
Men du kan också enkelt spåra utbetalningar själv via SumUp-kontot på sumup.me och SumUp-appen.

När en transaktion är avslutad visas den i din försäljningshistorik på Sumup-kontot på sumup.me och i SumUp-appen med detaljerad information som tidpunkt för transaktionen, transaktions-ID, kortinformation och debiterat belopp.
När en utbetalning har gjorts till ditt bankkonto visas också en grön banksymbol med ett utbetalningsdatum skrivet bakom transaktionstiden.

Screen_Shot_2017-04-18_at_16.05.58.png

Obs!

Den gröna banksymbolen och utbetalningsdatumet visar datumet för utbetalningen via SumUp. Med andra ord: dagen vi överförde pengarna till ditt bankkonto. Beroende på banken kan det ta en till två dagar till tills du ser pengarna på kontoutdraget. Tänk också på att banken bara kan överföra pengar på vardagar.


Utbetalningar på kontoutdrag

I utbetalningarna som visas på ditt kontoutdrag kommer det att stå:

'SumUp Payments Limited – PID123-SUMUP'

PID-numret visas också på de dagliga och månatliga utbetalningsrapporterna som du får via e-post. Du kan också hitta PID-numret i din försäljningshistorik i SumUp-appen och på ditt SumUp-konto på sumup.me.

Du kan ändra ditt bankkonto när som helst. Läs mer här

Utbetalning på kundens kontoutdrag

Som regel bör beskrivningen se ut så här:

‘Sumup *Handlarens företagsnamn’

Med handlarens företagsnamn avses företagsnamnet du uppgav när du registrerade dig.

Obs!

Även om SumUp använder beskrivningen ovan på betalningarna kan det hända att kundens bank förkortar beskrivningen när de skriver ut kundens kontoutdrag. Hela beskrivningen kan vara: ”SumUp *Handlarens företagsnamn” men kunden kommer endast att se: ”SumUp *Handl”.


Utbetalningens resa 

  1. I SumUp-appen ser du om en transaktion har genomförts. Observera att en transaktion endast markeras som genomförd om den godkänts av banken i realtid. Så fort du ser den gröna markeringen påbörjar pengarna sin resa till ditt bankkonto.

  2. Vid transaktioner med kreditkort skickas kortuppgifterna först till kortsystemet (Mastercard, Visa, American Express) och därifrån vidare till kundens bank. Vid transaktioner med betalkort skickas kortuppgifterna direkt till kundens bank och därför är denna typ av avräkningar snabbare än transaktioner med kreditkort. Dessutom bestämmer kortinnehavarens bank avräkningens hastighet.

  3. SumUp tar emot pengar, drar av transaktionsavgiften och överför omedelbart det utestående beloppet. Samma kväll får du ett e-postmeddelande med bifogad avräkningsrapport. Du kan skicka om rapporten till dig själv när du vill från ditt konto på sumup.me.

  4. Du får pengarna på ditt bankkonto. I referensen på kontoutdraget samt i avräkningsrapporten hittar du ett individuellt PID (utbetalnings-ID) så att du kan organisera och tilldela betalningarna. Här är ett exempel på ett utbetalnings-ID som visas i avräkningsrapporterna: Payout_Reports_PID.png

Obs!

Kundens bank och olika kortsystem bestämmer hastigheten på processen som beskrivs ovan. Detta förklarar varför transaktioner som görs samma dag kan betalas ut till ditt konto på olika datum.

Var denna artikel till hjälp?

Hittade du inte vad du sökte efter?

Kontakta oss

Artiklar i detta avsnitt