Vi på SumUp strävar efter att erbjuda utmärkt service och vi bryr oss om din feedback. Alla våra kunder har hela tiden rätt till rättvis, effektiv och tillmötesgående service.

Om du av någon anledning inte är nöjd med vår service eller om du upplever att vi inte har uppfyllt dina förväntningar vill vi gärna att du hör av dig till oss på wecare@sumup.com. Vi kommer att ta hänsyn till dina synpunkter och om du uttrycker ett klagomål försöker vi göra vårt bästa för att lösa problemet så fort vi kan.

Om du känner att klagomålet är av allvarligare art ska du ange i e-postmeddelandet att du vill framföra ett formellt klagomål.

Var denna artikel till hjälp?

Hittade du inte vad du sökte efter?

Kontakta oss

Artiklar i detta avsnitt