Är SumUp ansvarig för min skatteskyldighet?

Som leverantör av mobila försäljningsvaror och relaterade tjänster är SumUp inte ansvarig för din skattemässiga överensstämmelse och kommer inte att interagera med skattemyndigheterna för att förse dem med din transaktionsdata.

Säljaren är ensam ansvarig för att rapportera, samla in och skicka skatter till den lämpliga skattemyndigheten. Säljare kan vara skyldiga att driva ett lokalt skattemässigt skattesystem, så som kassaregister, för att acceptera kontanter och / eller kortbetalningar. Detta måste ske oberoende och separat från behandlingen av transaktioner som använder SumUps betalningsinfrastruktur.

SumUp har ingen skyldighet att bedöma huruvida skatten gäller eller inte, och har inget ansvar för att skatten eller skattedata skickas till en skattemyndighet gällande transaktioner som gjorts av sina användare.

Observera därför att SumUps utbetalningsrapport inte ska betraktas som ett finansdokument, men kan vara en stor tillgång i redovisningssyfte. Vi råder dig att rådgöra med en lokal skatterådgivare för att säkerställa att din skattedeklaration innehåller all nödvändig information.

SumUp är en registrerad elektronisk betalningsinstitution med befogenhet att tillhandahålla betalningstjänster inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna myndighet beviljas av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA) under registreringsnummer 900700.

Var denna artikel till hjälp?

Hittade du inte vad du sökte efter?

Kontakta oss

Artiklar i detta avsnitt