Lär känna din SumUp 3G. Manualen nedan innehåller en omfattande genomgång av funktioner samt allmänna tips om användning.

För hjälp med att konfigurera din 3G-läsare, gå till artikeln SumUp 3G: Konfiguration.

chargingicon.png  Ladda kortläsaren

Ladda SumUp 3G med den medföljande USB-kabeln genom att ansluta den till datorn eller annan strömkälla. Notera: Du kan genomföra transaktioner även när läsaren laddar.

connection.png  Anslutning

Med det medföljande SIM-kortet ska din enhet automatiskt upprätta en anslutning var som helst där mobilnätet är tillgängligt.
Om din enhet har svårt att upprätta en anslutning och visar meddelandet "Fel vid anslutning", prova följande:

  • Starta om enheten. Stäng av enheten genom att hålla nere On/off-knappen i 4 sekunder eller tills de 4 gröna lysdioderna slocknar. Vänta några sekunder och sätt sedan på enheten igen.
  • Ändra din plats. Öppna områden alternativt nära fönster är bästa tänkbara platser för anslutning.
  • Kontakta SumUp Support. Vårt Support-team finns tillgängligt via e-post på support@sumup.se eller telefon på 08-124 58 604 för att hjälpa dig med eventuella problem.

 generaluseicon.png  Allmän användning

För att SumUp 3G ska kunna fungera och bearbeta betalningar krävs en nätverksanslutning (Obs: läsaren ger obegränsad mobildata). För optimal användning, se till att du bearbetar transaktioner i områden belägna över mark.

 refund.png  Genomför återbetalningar

Observera att du kan göra återbetalningar av transaktioner på ditt personliga Dashboard på sumup.me. För att göra en återbetalning, se vår artikel Återbetala transaktioner.

 setupguideicon.png Språkinställningar

För att hantera enhetens språkinställningar, gå till menyskärmen och välj sedan "System" och sedan "Ändra språk" där du kan välja språk för enheten.

 menuicon.png Meny

Nedan finns en lista över de menyalternativ som finns i kortläsaren.

Senaste transaktionen Visar detaljer som datum, belopp och status för din senaste transaktion. Du kan också skicka ett kvitto till din kund via e-post eller SMS.
Transaktionshistorik Ger en lista över dina transaktioner med detaljer som datum, tid och antal transaktioner. Härifrån kan du välja en transaktion för vilken du vill skicka ett kvitto igen.
System Låter dig hantera språkinställningarna på din enhet genom att välja "Ändra språk".
Inställningar Du kan välja "Logga ut" för att logga ut från enheten.
Programvaruinformation Visar den senaste programuppdateringen av enheten.

 myaccounticon.png Mitt konto

För att se vilket konto du är inloggad på i kortläsaren, gå till menyskärmen och avsluta genom att trycka på knappen för avbryt alternativt bakåtknappen. Ditt användar-id och kontonamn visas därefter på skärmen i några sekunder.

 simcardicon.png  SIM-kort

Det är viktigt att användare inte ersätter eller manipulerar det medföljande SIM-kortet. Läsaren fungerar bara med det medföljande SIM-kortet.

powerofficon.png Standby-läge VS Avstängning

Standby-läge gör det möjligt för kortläsaren att förbli ansluten till nätverket vilket innebär att du alltid är redo att ta emot en betalning samtidigt som du sparar batteri. Tryck lätt på On/off-knappen för enheten att gå i standby-läge. Notera: Läsaren går automatiskt i standby-läge efter 4 minuter utan användning.
För att stänga av enheten helt, håll On/off-knappen intryckt i ungefär 4 sekunder eller tills de 4 gröna lysdioderna slocknar. Observera att efter enheten har stängts av måste en återanslutning till nätverket göras vid nästa inloggning.

 tippingicon.png  Dricks

För att aktivera dricksfunktionen i din läsare, gå till menyn, bläddra till "Inställningar", välj "Dricks" och sedan "Dricks på". Läsarens skärm kommer nu att visa ett dricksalternativ efter att beloppet för en transaktion har angivits, så att kunden kan ange det belopp hen vill dricksa. Dricksfunktionen kan inaktiveras genom att följa ovanstående steg och sedan välja "Dricks av".

Var denna artikel till hjälp?

Hittade du inte vad du sökte efter?

Kontakta oss

Artiklar i detta avsnitt