Csalás – Kártya nélküli tranzakció

Erre akkor kerül sor, amikor a kártyabirtokos megtagadja a tranzakció engedélyezését vagy az abban való részvételt. Például azt állítja, hogy a kártyát ellopták vagy lemásolták. Az ilyen viták elleni védekezéshez bizonyítania kell, hogy a kártyabirtokos tudatosan és jogosan vett részt a tranzakcióban.

Támadja meg a csalárd (kártya nélküli tranzakciókra vonatkozó) visszaterhelési igényeket

 • E-mail megerősítés

 • Az árucikkek leírása, beleértve megvásárlásuk és letöltésük dátumát és időpontját

 • Egyazon ügyféltől származó, korábban nem vitatott kifizetések bizonyítéka.

 • A számla másolata

 • Emailes kommunikáció a kártyabirtokossal

 • A kézbesítés aláírt bizonylata

 • Az ügyféltől származó, korábbi nem vitatott tranzakciók bizonyítéka

 • A kézbesítés igazolása, például egy visszaigazoló e-mail vagy számla

 • A kártyabirtokossal folytatott e-mail beszélgetés, amely tartalmazza a kártyabirtokos nevét, címét és e-mail címét.

 • Nyilvántartás a kártyabirtokos korábbi szolgáltatáshasználatáról és a nem vitatott fizetésekről

Duplikált feldolgozás

Ez egy állítás, amely szerint egyetlen tranzakciót többször is feldolgoztak. Más szóval, az ügyfél úgy gondolja, hogy kétszer vagy többször fizetett ugyanazért az árucikkért vagy szolgáltatásért.

Támadja meg a duplikált feldolgozási visszaterhelésekre vonatkozó igényeket

 • A SumUpon keresztül kifizetett két különböző megrendelés számlájának másolata.

A szolgáltatás nem biztosították/Az árucikk nem érkezett meg

Ez pontosan az, aminek hangzik. A kártyabirtokos azt állítja, hogy az általa kifizetett árucikket vagy szolgáltatást nem a megbeszélt határidőn belül, vagy egyáltalán nem kapta meg.

Támadja meg a nem biztosított szolgáltatásra/meg nem érkezett árucikkre vonatkozó visszaterhelési igényeket

Lemondott ismétlődő tranzakció

A kártyabirtokos azt állítja, hogy az előfizetés lemondását vagy a számla lezárását követően terhelték meg.

Támadja meg a lemondott ismétlődő tranzakciókra vonatkozó visszaterhelési követeléseket

 • Bizonyíték arra, hogy Ön felvilágosította a kártyabirtokost lemondási vagy visszaküldési szabályzatáról, és ő nem a szabályzatnak megfelelően mondta le a tranzakciót

 • Bizonyíték arra, hogy a kártyabirtokost 10 nappal a tranzakció előtt értesítették a közelgő számlázásról

 • Bármely kommunikáció a kártyabirtokossal, amely a tranzakció érvényességét igazolja

Az árucikkek nem felelnek meg a leírásnak/hibásak

Ez arra utal, amikor a kártyabirtokos megkérdőjelezi a kapott termék vagy szolgáltatás minőségét, vagy úgy véli, hogy a leírás félrevezető vagy megtévesztő.

Támadja meg a leírásnak nem megfelelő/hibás árucikkekre vonatkozó visszaterhelési követeléseket

 • Bizonyíték arra, hogy a kártyabirtokos nem küldte vissza az árucikket, és nem is vette fel Önnel a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében

 • Bizonyíték arra, hogy az értékesített árucikkek nem sérültek vagy hibásak

 • A kicserélt vagy javított árucikkek átvételét megerősítő, aláírt bizonylat

 • A kártyabirtokossal folytatott kommunikáció a tranzakcióval kapcsolatban

 • Bizonyíték arra, hogy a kártyabirtokos nem próbálta meg felvenni a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében

 • Bizonyíték arra, hogy az árucikkek a leírásnak megfelelőek voltak, valamint nem voltak sérültek vagy hibásak

 • Kommunikáció a kártyabirtokossal a tranzakcióval kapcsolatban

 • Bizonyíték arra, hogy a kártyabirtokos nem kereste meg Önt a probléma megoldása érdekében

 • Bizonyíték arra, hogy a nyújtott szolgáltatások megfeleltek a leírtaknak

 • Kommunikáció a kártyabirtokossal a tranzakcióval kapcsolatban

Hamisított árucikkek

Az ügyfél vagy egy harmadik fél az árucikket hamisítottnak minősítette.

Támadja meg a hamisított árucikkre vonatkozó visszaterhelési igényeket

 • A számla másolata

 • Semleges harmadik fél véleménye, amely az árucikkek legitimitásáról tanúskodik

 • Eredetiségi tanúsítvány

Feldolgozatlan jóváírás és visszamondott árucikkek/szolgáltatások

A kártyabirtokos azt állítja, hogy nem kapott megállapodás szerinti visszatérítést a visszaküldött vagy visszamondott árucikkekért vagy szolgáltatásokért.

Támadja meg a feldolgozatlan jóváírásra vagy lemondott árucikkekre vonatkozó visszaterhelési igényeket

 • Bizonyíték arra, hogy a kártyabirtokos nem küldte vissza az árucikket, vagy meg sem kísérelte a visszaküldést

 • Bizonyíték arra, hogy a kártyabirtokos nem az írott visszaküldési vagy lemondási szabályzatnak megfelelően küldte vissza vagy mondta le a terméket/szolgáltatást

 • Bizonyíték a visszatérítés megtörténtéről

 • Bizonyíték arra, hogy a kártyabirtokos nem vette fel Önnel a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében

Tekintse meg a visszaterhelési folyamatról szóló útmutatónkat, ha többet szeretne megtudni arról, hogyan vitathatja a visszaterheléseket a SumUpnál.