Prašymas pateikti patvirtinančią informaciją

Prašymas pateikti patvirtinančią informaciją yra paprasčiausias prašymas pateikti daugiau informacijos apie apdorotą operaciją.

Jus informuosime apie visus su jūsų profiliu susijusius prašymus pateikti patvirtinančią informaciją. Gavę iš mūsų tokį pranešimą, perskaitykite, kokios informacijos prašoma ir atsiųskite ją mums, o mes savo ruožtu šią informaciją persiųsime kortelės turėtojo bankui.

Jei įmanoma, geriausia būtų su klientu susisiekti tiesiogiai ir problemą išspręsti prieš jam inicijuojant galimą atgalinį nuskaitymą.

Pranešimai apie sukčiavimą

Pranešimai apie sukčiavimą, arba sukčiavimo pranešimai, reiškia, kad bankas mus informavo, jog kliento kortelė užregistruota kaip pavogta, pamesta arba padirbta, arba ja pasinaudojo sukčiai. Šiame etape neprašoma grąžinti pinigų, tačiau labai tikėtina, kad atgalinio nuskaitymo operacija vis dėlto bus atlikta.

Informuosime jus, jei bus gautas panešimas apie sukčiavimą. Jei įmanoma, būtų gerai susisiekti klientą ir pabandyti problemą išspręsti be būtinybės inicijuoti atgalinį nuskaitymą.

Kaip atrodo prašymo pateikti patvirtinančią informaciją ir pranešimų apie sukčiavimą procesas?

Toliau pateikta gauto prašymo pateikti patvirtinančią informaciją ir pranešimų apie sukčiavimą proceso schema:
1. Kortelės turėtojas pateikia užklausą dėl operacijos.
2. Kortelės turėtojo bankas paprašo pardavėjo pateikti daugiau informacijos apie apdorotą operaciją.
3. Pardavėjas pateikia papildomą informaciją apie operaciją.
4. Jei pardavėjas informacijos nepateikia arba pateikta informacija nėra tinkama, gali būti inicijuotas atgalinis nuskaitymas.