Pastaba:

Jei reikia pagalbos konfigūruojant 3G skaitytuvą, paskaitykite straipsnį „SumUp“ 3G. Konfigūravimo vadovas.

Įkrovimas

Įkraukite „SumUp“ 3G kortelių skaitytuvą kartu parduodamu C tipo USB kabeliu: prijunkite jį prie savo kompiuterio arba kito maitinimo šaltinio. Pastaba. Įkraunamu kortelių skaitytuvu ir toliau galima apdoroti mokėjimo operacijas.

Interneto ryšys

Kad SumU“ 3G kortelių skaitytuvas veiktų ir juo būtų galima apdoroti mokėjimus, būtina jį prijungti prie interneto. Įrenginyje yra integruota SIM kortelė ir „WiFi“ funkcija, todėl galite pasirinkti prijungti kortelių skaitytuvą per vietinį mobilujį tinklą arba prie WIFI.

Pardavimų istorija

Galite peržiūrėti visų mokėjimo operacijų informaciją, pvz., datą, laiką ir sumą. Čia taip pat galite greitai pamatyti mokėjimo operacijų būseną, pvz., operacija sėkminga, nepavyko, yra grąžinta, išmokėta ar atliktas atgalinis nuskaitymas.

Norėdami peržiūrėti pardavimų istoriją

 1. Kortelių skaitytuve spustelėdami rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn, atidarykite meniu.

 2. Spustelėkite „Pardavimų istorija“.

 3. Iš sąrašo pasirinkite mokėjimo operaciją ir galėsite peržiūrėti tiek operacijos, tiek išmokos informaciją.

Pinigų grąžinimas

Jei naudodami 3G skaitytuvą norite klientui grąžinti dalį arba visus sumokėtus pinigus, paprasčiausiai atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pasirinkite operaciją savo „Pardavimų ataskaitoje“.

 2. Skiltyje „Išsami operacijos informacija“ pasirinkite operaciją spustelėdami žalią varnelę ant skaitytuvo (išmokoje bus rodomas banko simbolis).

 3. Slinkdami rodykle žemyn ekrane susiraskite „Grąžinti operaciją“ ir patvirtinkite spustelėdami varnelę.

 4. Pasirinkite „Visos sumos grąžinimas“ arba „Dalinis grąžinimas“. 

 5. Patvirtinkite grąžinimą įvesdami savo slaptažodį.

Nustatymai

Peržiūrėkite 3G kortelių skaitytuvo meniu parinktis.

Kaip įjungti meniu

Norėdami rasti bet kurią iš toliau išvardytų funkcijų, kortelių skaitytuve spustelėdami rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn eikite į „Meniu“.

Įrenginio nustatymai

Norėdami pakeisti kortelių skaitytuvo kalbą, pasirinkite „Įrenginio nustatymai“, paskui – „Keisti kalbą“ ir nustatykite norimą kalbą.

Po to kai pirmą kartą prisijungsite, galite bet kada pakeisti ryšio tipą atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Eikite į „Įrenginio nustatymai“.

 2. Pasirinkite „Ryšio tipas“.

 3. Pasirinkite „Wi-Fi“, „Mobilusis ryšys (3G)“ arba „Bluetooth“.

 4. Dabar galite pasirinkti „Įjungti“, kad aktyvuotumėte, arba „Išjungti“, kad išjungtumėte pasirinktą ryšio tipą.

 5. Patvirtinkite pasirinkimą skaitytuve spustelėdami žalios spalvos varnelę.

Budėjimo režimas leidžia kortelių skaitytuvui likti prijungtam prie tinklo, todėl galite būti pasirengę operacijai iš karto. Spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką ir įrenginys persijungs į miego režimą.

Pastaba: kortelių skaitytuvo nenaudojant 4 minutes, jis automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

Norėdami visiškai išjungti įrenginį, maždaug 4 sekundes arba kol išsijungs 4 žalios spalvos šviesos diodai palaikykite nuspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką. Įrenginį išjungus ir vėliau įjungus, jis turės iš naujo prisijungti prie mobiliųjų duomenų tinklo.

Profilio nustatymai

Norėdami nuo kortelių skaitytuvo atsijungti, pasirinkite „Profilio nustatymai“ ir paskui – „Atsijungti“. Ši parinktis naudinga dalijantis kortelių skaitytuvu tarp darbuotojų.

Svarbią kortelių skaitytuvo saugos informaciją rasite čia:

Norėdami sužinoti, prie kurio profilio esate prisijungę 3G kortelių skaitytuve, atidarę meniu eikite į „Profilio informacija“. Bus parodytas jūsų įmonės pavadinimas, pardavėjo kodas ir el. pašto adresas.

Įveskite parduodamų prekių/paslaugų aprašymą. Norėdami savo įrenginyje aktyvuoti šią funkciją, eikite į „Profilio nustatymai“ ir paskui – „Pardavimo aprašas“. Čia funkciją galite aktyvuoti bakstelėdami „Įjungti“.

Pastaba: šią funkciją taip pat galite bet kada išjungti bakstelėdami „Išjungti“.

Norėdami pridėti aprašymą, tiesiog įveskite sumą, tada spustelėkite žalią varnelę ir ekrane pasirodys aprašo laukas. Įveskite norimą aprašymą ir jį patvirtinkite kortelių skaitytuve bakstelėdami „OK“ arba žalios spalvos varnelę. Dabar įrenginys jūsų klientąo paprašys įkišti kortelę arba ja priliesti.

Jei prie savo produktų reikia pridėti mokestį, dabar galite tai padaryti atlikdami šiuos veiksmus.

Norėdami įjungti mokesčių funkciją:

 1. Eikite į „Profilio nustatymai“.

 2. Spustelėkite „Mokesčiai“.

 3. Pasirinkite „Įjungti“.

Norėdami pakoreguoti šiuo metu nustatytą mokesčių tarifą:

 1. Pasirinkite „Keisti mokesč. tarifą“.

 2. Pasirinkite norimą nustatyti tarifą.

 3. Spustelėkite „Keisti mokesčių tarifą“.

 4. Įveskite naują mokesčių tarifą.

 5. Patvirtinkite pasirinkimą skaitytuve spustelėdami žalios spalvos varnelę.

Perskaitykite specialų vadovą apie arbatpinigius ir sužinokite, kaip juos priimti naudojant 3G skaitytuvą.