Kvito siuntimas

  1. Priėmę mokėjimą „SumUp“ 3G skaitytuvu, pasirinkite „Kvitas el. paštu“ arba „Kvitas SMS žinute“.

  2. Įveskite kliento el. pašto adresą arba telefono numerį ir patvirtinkite spustelėdami žalios spalvos varnelę.

Pastaba:

Kvitai yra apdorotos operacijos patvirtinimas ir gali būti svarus įrodymas gavus prašymą pateikti papildomos informacijos, nagrinėjant sukčiavimo atvejus ar atgalinio nuskaitymo operacijas.

Pakartotinis kvito siuntimas

  1. „SumUp“ 3G skaitytuve atidarykite pardavimų istoriją ir pasirinkite operaciją, kurios kvitą norite pakartotiniai nusiųsti klientui.

  2. Pasirinkite „Kvitas“ ir pasirinkite „Kvitas el. paštu“ arba „Kvitas SMS žinute“.

    • Jei prijungtas 3G spausdintuvas, kvitą taip pat galite ir atspausdinti.

  3. Įveskite kliento kontaktinę informaciją ir patvirtinkite paspausdami žalios spalvos varnelę.

Kvito spausdinimas

  1. Prijunkite 3G skaitytuvą prie 3G spausdintuvo ir apdorokite operaciją 3G kortelių skaitytuvu.

  2. Užbaigę operaciją, pasirinkite „Spausdinti kvitą“.

Suaktyvinus automatinio spausdinimo funkciją, po kiekvienos apdorotos operacijos kvitai bus spausdinami automatiškai. Taip pat galite atspausdinti anksčiau apdorotų operacijų kvitus. Paprasčiausiai atlikite tuos pačius veiksmus kaip ir pakartotinio kvito siuntimo atveju, tik vietoj siuntimo pasirinkite spausdinimą.

Pastaba:

Privatumo sumetimais neišsaugojame kvitams naudotos kontaktinės informacijos. Tad pasižymėkite patys informaciją, kurios gali prireikti ateityje.