Droši pieņemiet maksājumus

Iekasēšana atpakaļ var notikt, ja klients nav apmierināts ar produktu vai pakalpojumu. Lai nodrošinātu klienta apmierinātību ar jūsu precēm un pakalpojumiem, noteikti sniedziet detalizētu artikula aprakstu, lai klients precīzi zinātu, ko pērk. 

Savā vietnē vai uzņēmuma sociālo tīklu kontos skaidri norādiet, ka klienti, iegādājoties jūsu preces vai pakalpojumus, drīkst izmantot tikai savas kredītkartes vai debetkartes.

Ja klients vēlas veikt maksājumu ar uzņēmuma/korporācijas kredītkarti vai debetkarti, pieprasiet čeka kopiju nosūtīt uzņēmuma grāmatvedības nodaļai.

Pārņemot maksājumus pa tālruni, ievadiet visu darījuma summu. Jūs nedrīkstat sadalīt summu vairākos mazākos darījumos, lai izvairītos no klienta kartes drošības ierobežojumiem. Tas ir pretrunā ar mūsu banku partneru noteikumiem.

Nosūtiet klientam čeku pēc maksājuma iekasēšanas.

Attālinātie maksājumi daudz biežāk var tikt pakļauti darījumu iekasēšanai atpakaļ un krāpniecībai. Lai arī maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot 3D drošības kanālu, iesakām tos apstrādāt ar termināli, kad vien iespējams.

Aizsargājiet savu uzņēmējdarbību

Informējiet klientu, ka izrakstā šis maksājums būs redzams ar nosaukumu SUMUP *JŪSU UZŅĒMUMA NOSAUKUMS*.

Izrakstā redzamajam nosaukumam ir jābūt atpazīstamam. Ja tā nav, varat uzzināt, kā pielāgot uzņēmuma nosaukuma parādīšanu klientu bankas izrakstos, šeit .

Ja rodas problēma, informējiet klientu, ka viņam vispirms ir jāmēģina to atrisināt kopā ar jums.

Izsniedzot atmaksu, vienmēr atmaksājiet to tieši atpakaļ uz maksājumam izmantoto karti. Ja jums ir jānodrošina skaidras naudas, čeka vai naudas pārveduma atmaksa, noteikti saņemiet no klienta parakstu, kas apliecina, ka viņš ir saņēmis atmaksu.

Reģistrējiet rēķinus, čekus un līgumu kopijas (ja līgums noslēgts).

Ja pārdodat preces tiešsaistē, mēģiniet izmantot pakalpojumus, kas piedāvā tiešsaistes pasūtījumu apstiprināšanu un izsekošanu. Tiklīdz ir pieejama izsekošanas saite, nekavējoties nosūtiet to klientam.

Ja piegādes process aizkavējas, pēc iespējas ātrāk informējiet par to klientu vai sniedziet iespēju pieprasīt naudas atmaksu. Saglabā visu piegādāto preču piegādes apliecinājumus.

Ja apstrādājat liela apjoma darījumu, palūdziet klientam aizpildīt klienta deklarāciju, kuru var lejupielādēt zemāk.

Ir svarīgi norādīt, kur atrodas informācija par noteikumiem un nosacījumiem tavā vietnē vai jebkurā citā platformā, kurā tu pārdod preces. Skaidri norādi, kur tos iespējams izlasīt, nevis sniedz informāciju par tiem tikai tad, kad klients uzsāk norēķināšanās procesu. Informācija par atmaksu un piegādi jāiekļauj noteikumos un nosacījumos. 

Pirms pasūtījuma apstiprināšanas tu vari sazināties ar klientu pa tālruni vai e-pastu, lai pārliecinātos, ka maksājums ir derīgs. Ja neizdodas sazināties ar klientu nepareizi norādītas informācijas dēļ, tas var nozīmēt to, ka šis darījums ir krāpniecisks.

Sekmīga sazināšanās ar klientu nenozīmē, ka šis klients ir izmantotās kartes turētājs. Uzmanieties, ja tiek sniegtas neskaidras vai neierastas atbildes. 

Ja maksājums šķiet aizdomīgs, nekavējoties atmaksājiet to. Varat paziņot mums par radušos problēmu, lai mēs būtu informēti par šo maksājumu.