Viedās dzeramnaudas iespējošana

  1. SumUp lietotnes apakšējā stūrī nospiediet "Vairāk".

  2. Tad atlasiet "Dzeramnaudas atstāšana"

  3. Pārliecinieties, ka ieslēgts gan "Standarta dzeramnaudu", gan "Viedo dzeramnaudu" slēdzis.

Dzeramnaudas iespēju pielāgošana

Viedās dzeramnaudas ir iestatītas sākotnēji rādīt dzeramnaudas iespēju 10%, 15% vai 20% apmērā no darījumiem virs 10 € un 1 €, 2 € vai 3 € apmērā darījumiem zem šī sliekšņa. Taču jūs varat pielāgot savas Viedo dzeramnaudu iespējas SumUp lietotnē.

  1. SumUp lietotnes apakšējā stūrī nospiediet "Vairāk".

  2. Tad atlasiet "Dzeramnaudas atstāšana"

  3. Kad iespējotas vai nu standarta dzeramnaudas, vai Viedās dzeramnaudas, rediģēšanai nospiediet dzeramnaudas likmi vai rediģēšanas simbolu augšējā stūrī.

  4. Ierakstiet vēlamos dzeramnaudas procentus un apstipriniet izmaiņas augšējā stūrī.

Piezīme.

Pielāgojams dzeramnaudas apmērs pašreiz pieejams tikai SumUp lietotnē lietošanai ar Air karšu termināli. Lietotnē pielāgotās dzeramnaudu likmes neparādīsies Solo un 3G termināļos.