Interneta veikala deaktivizēšana

  1. SumUp profila navigācijas panelī pa kreisi atlasi "Interneta veikals".

  2. Atlasi "Iestatījumi" un pēc tam — "Vispārīgi".

  3. Izmanto slēdzi "Veikals atvērts", lai deaktivizētu interneta veikalu.

Interneta veikala neatgriezeniska dzēšana

Lai neatgriezeniski dzēstu interneta veikalu, sazinies ar Interneta veikala atbalsta komandu, nosūtot pieprasījumu slēgt veikalu.

Ja interneta veikals tiek dzēsts, tā iestatījumus nevar atgūt. Taču tā vietā ir iespējams atvērt jaunu interneta veikalu.