SumUp Card bloķēšana

  1. SumUp profila izvēlnē pa kreisi noklikšķini uz cilnes "SumUp Card".

  2. Noklikšķini uz "Karte" un tad pavirzi slēdzi "Apturēt kartes darbību" uz aktīvo pozīciju.

  3. Lai apstiprinātu, noklikšķini uz "Apturēt kartes darbību".

Papildu drošībai jebkurā brīdi vari mainīt kartes PIN kodu.

Pazaudēji karti?

Vari arī atcelt SumUp Card un aizvietot to ar jaunu, ja esošā karte ir pazaudēta vai pilnībā sabojāta.

SumUp Card atbloķēšana

  1. SumUp lietotnes sākumekrānā pieskaries pie "Uzņēmuma konts".

  2. Apakšējā navigācijas joslā pieskaries pie "Karte".

  3. Pieskaries pārslēgam "Apturēt kartes darbību", lai apturētu kartes darbību vai atceltu kartes darbības apturēšanu.