Savienojuma izveide ar printeri

  1. Ja nepieciešams, deaktivizē iOS režīmu printerī, izpildot ražotāja norādījumus.

  2. Savā mobilajā ierīcē iespējo Bluetooth.

  3. SumUp lietotnes ekrāna stūrī noklikšķini uz profila simbola un atlasi "Notiek drukāšana".

  4. Pārliecinies, ka ir aktivizēts pārslēgs "Drukāšana iespējota". Ja pārslēgs ir aktivizēts, lietotne automātiski skenēs printerus. Lai skenēšanu veiktu manuāli, pieskaries tālāk pie "Printeris".

  5. Lai izveidotu savienojumu, atlasi printeri. Ja nepieciešams, ievadi PIN kodu — 0000.

  6. Lai pārbaudītu savienojumu, pieskaries pie "Drukāt testa lapu".

Tāpat printera pievienošanai vari arī izmantot USB kabeli vai arī savieno printeri un izmantoto Wi-Fi rūteri ar Ethernet kabeli. Pēc tam vienkārši atlasi printeri lietotnes sadaļā "Printeri".

Printera iestatījumu izvēlēšanās

Vari izdrukāt čekus pēc katra darījumu, iespējojot automātisko drukāšanu, vai izvēlēties tikai atsevišķu čeku izdrukāšanu.

  1. SumUp lietotnes augšējā stūrī pieskaries profila simbolam.

  2. Pieskaries pie "Notiek drukāšana".

  3. Iespējo "Vienmēr izdrukā čekus", lai automātiski drukātu visus čekus, vai arī atspējo šo funkciju, lai izvēlētos, kurus čekus izdrukāt.