Drošības normas

Lai pasargātu jūsu darījumus no trešo pušu nesankcionētas piekļuves, SumUp darbojas saskaņā ar visaugstākajām karšu maksājumu industrijas drošības normām:

  • PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ir augstākās datu pārraides un glabāšanas drošības normas kredītkaršu industrijā.

  • SSL (Secure Socket Layer) un TLS (Transport Layer Security) ir "šifrēšanas protokoli", kas aizsargā internetā pārraidītos datus. Mēs lietojam šobrīd visaugstākā līmeņa, 256 bitu, šifrēšanu.

  • PGP (Pretty Good Privacy) ir starptautiska drošas personisko datu glabāšanas norma.

Ievāktā informācija

SumUp profila izveides laikā mēs lūgsim sekojošo informāciju:

  • Vārds un uzvārds

  • Adrese vai atrašanās vieta

  • Tālruņa numurs

  • E-pasta adrese

  • Uzņēmuma dati

  • Bankas konta dati

  • Cita informācija, atkarībā no uzņēmējdarbības veida

Lai veiktu nepieciešamos verifikācijas procesus, mēs vēlāk varam lūgt personisku informāciju jums vai trešās puses verifikācijas pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem sadarbojamies.

Svarīgi:

Lai arī vajadzības gadījumā mēs varam lūgt jūsu e-pasta adresi, lai identificētu jūsu profilu, SumUp nekad neprasīs jūsu paroli. Nekad un nekādā gadījumā neizpaudiet savu paroli e-pastā vai pa telefonu.

Kad karšu maksājumiem izmantojat SumUp, mēs ievācam darījumu un to atrašanās vietas informāciju. Mēs varam ievākt arī informāciju par jūsu saziņu ar klientu apkalpošanas dienestu. Taču SumUp neatklāj šo informāciju trešajām pusēm, izņemot – darījuma apstrādes vajadzībām.

SumUp nepārdod un neiznomā jūsu personīgo informāciju trešajām pusēm. Lai apstrādātu maksājumus droši (piem., krāpniecības novēršanai) un lai sniegtu pakalpojumu, mums ir jānodod daļa informācijas sadarbības partneriem.

Papildinformācija

Jūsu un jūsu klientu finanšu drošība mums vienmēr ir pirmajā vietā. Tāpēc reizēm varam lūgt no jums papildinformāciju par noteiktiem kartes darījumiem, kurus apstrādājat, izmantojot SumUp pakalpojumus. Šādi pieprasījumi ir ļoti reti, un to mērķis ir pasargāt jūsu profilu un karšu turētājus, ar kuriem sadarbojaties. Šādos gadījumos SumUp var lūgt papildinformāciju par jūsu precēm un/vai pakalpojumiem, noteiktu darījumu rēķinus un pieejamo klienta kontaktinformāciju, kas mums ļautu verificēt maksājumu.

Tīkla drošība un tehnoloģija

Tā kā SumUp ierīce šifrē visu nolasīto kartes informāciju, tad ne karšu terminālī, ne jūsu viedtālrunī/planšetdatorā darījuma procesā netiek glabāti nešifrēti dati. Mūsu komanda rūpīgi strādā pie jūsu drošības un tādēļ pastāvīgi atjaunina visas sistēmas, lai nodrošinātu adekvātu aizsardzības līmeni. Turklāt mēs rīkojamies preventīvi, lai nosargātu mūsu sistēmas drošību un mūsu klientu datus. Tādēļ mēs strādājam ar kvalificētām iekšējām un ārējām komandām, kuras regulāri pārbauda mūsu drošības sistēmas, un sensitīvākie dati tiek pastāvīgi strikti kontrolēti.

Mobilās ierīces un drošie maksājumi

SumUp maksājumi tiek apstrādāti atbilstoši augstākajām industrijas drošības normām. SumUp darījumu apstrāde nodrošina visu datu šifrēšanu un pārraidīšanu uz mūsu drošo maksājumu serveri.

Turklāt SumUp neglabā sensitīvus datus mobilajās ierīcēs – viedtālrunī, planšetdatorā vai karšu terminālī.