Kā notiek darījumu iekasēšana atpakaļ

Plūsmas diagramma, kurā parādīts darījumu iekasēšanas atpakaļ process.
1. Kartes turētājs iesniedz pieprasījumu iekasēt atpakaļ darījumu.
2. Tirgotājs izlemj, vai apstrīdēt pieprasījumu, un sniedz pierādījumus par darījuma derīgumu.
3. Izdevējbanka pieņem lēmumu, pamatojoties uz pieejamajiem pierādījumiem.
4. Ja lēmums kartes turētāju neapmierina un tas tiek apstrīdēts, var tikt uzsākts otrs darījuma iekasēšanas atpakaļ process.
Piezīme:

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji iekasē neatmaksājamu summu 10 € apmērā par darījumu iekasēšanu atpakaļ, tāpēc vienmēr ir ieteicams ievērot drošības pasākumus, veicot attālinātos maksājumus, un veikt maksājumus droši, lai novērstu pieprasījumus iekasēt atpakaļ darījumus .

SumUp darījumu iekasēšana atpakaļ

 1. Mūsu pieņēmējbankas partneris paziņo SumUp par darījuma iekasēšanu atpakaļ. Mēs attiecīgi atjaunināsim savas sistēmas un paziņosim tev, nosūtot e-pasta ziņojumu.

  • Mēs segsim darījuma iekasēšanas atpakaļ sākotnējās izmaksas, tāpēc šajā posmā no tava SumUp profila nauda netiks noņemta. Tā vietā nauda tiks noņemta no nākamās plānotās izmaksas.

 2. Lai iesniegtu iebildumu un atgūtu naudu, pieņēmējbankas noteiktajā termiņā iesniedz attiecīgos pierādījumus, kas nepieciešami darījuma apstrīdēšanai un iekasēšanai atpakaļ.

  • Tu saņemsi informāciju par noteikto termiņu. Ja šo termiņu nokavēsi, lieta tiks uzskatīta par slēgtu un kartes turētājs paturēs naudu.

 3. Izdevējbanka rūpīgi izskatīs pieprasījumu iekasēt atpakaļ darījumu. Citiem vārdiem — tā lems par darījuma derīgumu, pamatojoties uz iesniegto informāciju.

  • Ja izdevējbanka pieņem lēmumu par labu kartes turētājam, naudu patur kartes turētājs.

  • Ja izdevējbanka pieņem lēmumu par labu tev, pieprasījums iekasēt atpakaļ darījumu tiks atcelts. Taču kartes turētājam joprojām ir tiesības apstrīdēt šo lēmumu. Mēs paturēsim līdzekļus 60 dienas (līdz pārsūdzības perioda beigām) un pēc tam atmaksāsim naudu.

 4. Ja kartes turētājs apstrīd izdevējbankas lēmumu, tiks uzsākts otrs darījuma iekasēšanas atpakaļ process, kurā galīgais lēmums būs jāpieņem kartes izsniedzējam. Ja tas notiks, mēs tevi informēsim.

  • Ja maksājums veikts ar Visa, Diner's Club vai Discover, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas ir iespējams iesniegt kartes izsniedzējam vairāk pierādījumu.