Forespørsel om innhenting

Innhentningsforespørsler er grunnleggende forespørsler om mer informasjon om en transaksjon.

Vi vil varsle deg om forespørsler om innhenting relatert til profilen din. Bare se kravene for innhenting av forespørsler og send informasjonen til oss, så sender vi den videre til kortholderens bank.

Hvis det er praktisk, er det lurt å kontakte kunden direkte for å løse problemet før en potensiell tilbakeføring påbegynnes.

Rapporter om svindel

Rapporter om svindel, også kjent som svindelmeldinger, er når en bank varsler oss om at en kundes kort er rapportert som tapt, stjålet, forfalsket eller brukt på uredelig måte. Ingen penger vil bli forespurt på dette tidspunktet, men sjansen for tilbakeføring er veldig stor.

Vi vil varsle deg om rapporten om svindel. Hvis alternativet er tilgjengelig for deg, vil det være fordelaktig å kontakte kunden for å løse problemet uten behov for tilbakeføring.

Hvordan innhentingsforespørsler og rapporter om svindel fungerer

Et flytdiagram som viser prosessen for rapporter om svindel og innhentingsforespørsler:
1. Kortholderen har spørsmål om en transaksjon.
2. Kortholderens bank ber om mer informasjon om transaksjonen fra forhandleren.
3. Forhandleren gir mer informasjon om transaksjonen.
4. Hvis det blir gitt informasjon eller hvis informasjonen er utilfredsstillende, kan det hende at en tilbakeføring forekommer.