Hvordan godta betalinger med 3G

  1. Slå på din 3G-kortleser. Du skal automatisk logges inn når du har skrevet inn innloggingsdetaljene dine under Konfigurasjon av 3G kortleser.

  2. Oppgi transaksjonsbeløpet (minimum 9 kr) og trykk på den grønne haken.

    • Du kan legge til en salgsbeskrivelse for enkel identifisering av betalingen i rapportene.

    • Du kan også aktivere tipsing.

  3. Når «Trykk kort» vises på skjermen, kan kunden betale med enten:

  4. Be kunden om å godkjenne betalingen ved å angi PIN-koden eller ved å signere skjermen når de blir bedt om det. Så trykker du bare på den grønne haken for å bekrefte.

Du bør da se varselet «Send kvittering». Du kan nå velge å gi en kvittering med 3G-leseren din, inkludert å bruke 3G-skriveren til å gi utskrevne kvitteringer.