Hoe werkt verificatie?

Nadat u zich hebt geregistreerd, worden uw adres en identiteit geverifieerd door een eKYC-proces ('electronic Know Your Customer'). De meeste bedrijven worden tijdens dit proces automatisch geverifieerd.

We laten het u weten als er nog extra documenten vereist zijn voor de verificatie.

Ik kom in de buurt van mijn verificatielimiet

De verificatie kan enkele dagen duren. Als u verwacht dat u binnenkort uw limiet bereikt, neem dan contact op met ons om het verificatieproces te versnellen.

Aanvullende verificatiedocumenten

Wanneer daar om wordt gevraagd, moet u een identiteitsbewijs met foto indienen, zoals de fotopagina van uw paspoort inclusief handtekeningpagina of beide zijden van uw rijbewijs.

U kunt documenten naar uw SumUp-profiel uploaden om uw identiteit te bewijzen. Alle documenten moeten geldig zijn en duidelijk zichtbaar de naam en een foto bevatten van de geregistreerde eigenaar van het SumUp-profiel.

Extra documenten

Mogelijk hebben we later nog extra documenten nodig. Voorbeelden daarvan zijn bewijsstukken voor zakelijke activiteiten, zoals facturen, visitekaartjes, de bedrijfswebsite, enz.