NB:

De functie voor creditnota's is alleen toegankelijk via het dashboard in uw SumUp-profiel.

Een creditnota maken op basis van een factuur

Met SumUp Facturen kunt u direct een creditnota maken op basis van een factuur, zodat het gefactureerde bedrag geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd. Wanneer u een creditnota maakt op basis van een factuur, verandert de status op basis van het bedrag op de creditnota naar 'Betaald' of 'Gedeeltelijk betaald'.

Volg de onderstaande stappen om een creditnota te maken op basis van een factuur:

 1. Meld u aan bij uw SumUp-profiel;

 2. Klik op het tabblad 'Facturen';

 3. Open de factuur waarvoor u een creditnota wilt maken;

 4. Klik op het pictogram met de drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm en klik daarna op 'Maken';

 5. Selecteer 'Creditnota'. Er wordt nu een nieuw venster met een concept-creditnota geopend.

  NB: U kunt irrelevante items verwijderen door op het pictogram met de drie stippen aan het einde van het regelitem te klikken en vervolgens 'Regel verwijderen' te selecteren.

 6. Klik op 'Opslaan' als de creditnota gereed is om deze op te slaan als concept, of klik op 'Voltooien' om de creditnota af te ronden.

Een losse creditnota maken

Met SumUp Facturen kunt u een creditnota maken die niet is gekoppeld aan de originele factuur. U kunt deze functie gebruiken als de originele factuur niet in uw SumUp Facturen-account staat.

Ga als volgt te werk om een op zichzelf staande creditnota te maken:

 1. Meld u aan bij uw SumUp-profiel;

 2. Klik op het tabblad 'Facturen';

 3. Selecteer het kopje 'Creditnota's';

 4. Klik op de knop 'Nieuwe creditnota';

 5. Voer de creditnotagegevens in: contactgegevens van de klant, artikeldetails, prijs, enzovoorts;

 6. Klik op 'Opslaan' als de creditnota gereed is om deze op te slaan als concept, of klik op 'Voltooien' om de creditnota af te ronden.

NB:

Maak alleen een losse creditnota voor een factuur die niet in SumUp Facturen is geregistreerd. We adviseren u om creditnota's te maken op basis van bestaande facturen, omdat ze automatisch aan elkaar worden gekoppeld.

Een afgeronde creditnota bewerken

Als u zich realiseert dat een ingevulde creditnota onjuist is, kunt u de informatie vanuit uw SumUp Facturen-account bewerken.

Volg deze stappen om een creditnota te bewerken:

 1. Meld u aan bij uw SumUp-profiel en klik op het tabblad 'Facturen';

 2. Selecteer het kopje 'Creditnota's';

 3. Open de creditnota die u wilt bewerken;

 4. Klik op het pictogram met de drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm en klik daarna op 'Bewerken';

 5. Bewerk de informatie zodat deze klopt en klik vervolgens op 'Opslaan';

 6. U kunt vervolgens op 'Verzenden' klikken om de bijgewerkte creditnota te verzenden naar het e-mailadres van uw klant.