Maak verbinding met wifi of mobiele gegevens

Kies of u verbinding wilt maken met een wifinetwerk of dat u gebruik wilt maken van de onbeperkte databundel via de ingebouwde simkaart:

  1. Tik of sleep het pijltje aan de bovenkant van het scherm van uw Solo omlaag;

  2. Kies 'Verbindingen'.

    • Gebruik de schakelknop voor wifiverbindingen om wifi te gebruiken.Uw Solo zal dan beveiligde netwerken zoeken waarmee u verbinding kunt maken of automatisch verbinding maken met een bekend netwerk;

    • Mobiele gegevensverbinding - Tik op 'Mobiele gegevens' en activeer de wisselknop voor mobiele gegevens om automatisch verbinding te maken met het sterkste mobiele netwerk dat beschikbaar is.

Connectiviteitsproblemen oplossen

  • Stel de wifi-instellingen op uw apparaat opnieuw in - Schakel de wifiverbinding op uw apparaat uit en weer in om uw verbinding opnieuw in te stellen

  • Stel uw draadloze route opnieuw in - Schakel uw router uit en weer in om uw netwerk opnieuw in te stellen

  • Start uw apparaat opnieuw op - Schakel uw apparaat uit en weer in met behulp van de aan-uitknop

  • Zorg dat u dichter bij de router bent - Ga dichter bij de wifibron staan om een betere verbinding tot stand te brengen