Verbinding maken met een printer

  1. Schakel zo nodig de iOS-modus op uw printer uit. Volg daarvoor de instructies van de fabrikant;

  2. Schakel Bluetooth opnieuw in op uw mobiele apparaat;

  3. Klik in de SumUp-app, op het profielsymbool in de hoek van het scherm en selecteer "Printen".

  4. Zorg dat de schuifregelaar 'Afdrukken ingeschakeld' actief is. De app zal dan automatisch scannen of er printers zijn. Tik onder de knop op 'Printer' om handmatig te scannen;

  5. Selecteer uw printer om er verbinding mee te maken. Als er om een pincode wordt gevraagd, moet u '0000' invoeren;

  6. Tik op 'Testpagina afdrukken' om de verbinding te controleren.

U kunt ook een USB-kabel gebruiken om een bedrade verbinding met de printer tot stand te brengen, of een ethernetkabel aansluiten tussen uw printer en de wifirouter die u gebruikt.Selecteer vervolgens gewoon de printer onder het kopje 'Printers' in de app.

Uw printerinstellingen kiezen

U kunt kiezen om automatisch betalingsbewijzen af te drukken voor iedere transactie of om alleen bepaalde betalingsbewijzen af te drukken.

  1. Tik in de SumUp-app op het profielpictogram in de bovenhoek;

  2. Tik op 'Afrukken';

  3. Schakel 'Altijd betalingsbewijs afdrukken' in om automatisch alle betalingsbewijzen af te drukken. Schakel deze optie uit om zelf te kiezen welke betalingsbewijzen u afdrukt.