1. Klik in het navigatiedeelvenster links in uw SumUp-profiel op 'Betaalverzoeken';

  2. Schuif omlaag om alle betaalverzoeken weer te geven die u hebt verzonden, inclusief de status ervan.