Bekijk onze handleiding voor het terugvorderingsproces voor meer informatie over hoe terugvorderingen worden betwist bij SumUp.

Fraude - Transactie met ontbrekende betaalpas

De eigenaar van de pas ontkent de autorisatie van of betrokkenheid bij een transactie. Hij beweert bijvoorbeeld dat de betaalpas is gestolen of gedupliceerd. Om u tegen een dergelijk geschil te verdedigen, moet u bewijzen dat de eigenaar van de pas willens en wetens en rechtmatig aan de transactie heeft deelgenomen.

Terugvorderingen voor fraude (transactie met ontbrekende betaalpas) betwisten

 • E-mailbevestiging.

 • Een beschrijving van de goederen, inclusief de datum en tijd waarop ze zijn gekocht en gedownload.

 • Bewijs van eerdere onbetwiste betalingen van dezelfde klant.

 • Een kopie van de factuur.

 • Een e-mailconversatie met de eigenaar van de pas.

 • Ondertekend bewijs van aflevering.

 • Bewijs van eerdere transacties die niet door de klant zijn betwist.

 • Bewijs van dienstverlening, zoals een bevestigingsmail of factuur.

 • Een e-mailconversatie met de eigenaar van de pas, met daarin de naam, het adres en het e-mailadres.

 • Een overzicht van het eerdere gebruik van de diensten door de eigenaar van de pas en de geschiedenis van onbetwiste betalingen.

Dubbele verwerking

Dit is de bewering dat één transactie meerdere keren is verwerkt. Met andere woorden: de klant is ervan overtuigd dat hij twee of meer keer heeft betaald voor hetzelfde artikel of dezelfde dienst.

Terugvorderingen voor dubbele verwerkingen betwisten

Dienst niet geleverd/artikelen niet ontvangen

Dit is precies wat de titel al aangeeft. De eigenaar van de pas beweert dat de artikelen of diensten waarvoor hij heeft betaald niet of niet binnen de overeengekomen termijn zijn ontvangen.

Terugvorderingen voor niet geleverde diensten/niet ontvangen artikelen betwisten

Terugkerende transactie geannuleerd

De eigenaar van de pas beweert dat er kosten in rekening zijn gebracht nadat zijn abonnement is opgezegd of account is gesloten.

Terugvorderingen voor geannuleerde terugkerende transactie betwisten

Goederen niet zoals beschreven/defect

De eigenaar van de pas twijfelt aan de kwaliteit van het product of de dienst die hij heeft ontvangen of is van mening dat de beschrijving misleidend of bedrieglijk was.

Terugvorderingen voor producten die niet zijn zoals beschreven/die defect zijn betwisten

Namaakartikelen

De klant of een externe partij heeft aangemerkt dat de goederen zijn vervalst.

Terugvorderingen voor namaakartikelen betwisten

Credit niet verwerkt en geannuleerde goederen/diensten

De eigenaar van de pas beweert dat hij geen overeengekomen restitutie heeft ontvangen voor geretourneerde of geannuleerde artikelen of diensten.

Terugvorderingen voor niet verwerkte credit en geannuleerde goederen/diensten betwisten

 • Bewijs dat de eigenaar van de pas het artikel niet heeft teruggestuurd of dat niet heeft geprobeerd;

 • Bewijs dat de retournering of annulering door de eigenaar van de pas niet in overeenstemming is met het schriftelijke retour- of annuleringsbeleid.

 • Bewijs dat een terugbetaling heeft plaatsgevonden.

 • Bewijs dat de eigenaar van de pas geen contact met u heeft opgenomen om het probleem op te lossen.

NB:

Betalingsproviders brengen een niet-restitueerbare vergoeding van € 10 in rekening voor terugvorderingen. U kunt dus het beste voorzorgsmaatregelen treffen tijdens betalingen op afstand en betalingen veilig accepteren om terugvorderingen te voorkomen.