Hoe werken terugvorderingen?

Een stroomdiagram om het proces van een terugvordering weer te geven.
1. De eigenaar van de pas dient een aanvraag voor een terugvordering in.
2. De verkoper kiest ervoor of hij de aanvraag wil betwisten en verstrekt bewijs over de geldigheid van de transactie.
3. De uitgevende bank velt een vonnis op basis van het beschikbare bewijs.
4. Er kan een tweede terugvordering plaatsvinden als de eigenaar van de pas de zaak verliest en in beroep gaat.
NB:

Betalingsproviders brengen een niet-restitueerbare vergoeding van € 10 in rekening voor terugvorderingen. U kunt dus het beste voorzorgsmaatregelen treffen tijdens betalingen op afstand en betalingen veilig accepteren om terugvorderingen te voorkomen.

De terugvorderingsprocedure van SumUp

 1. Onze ontvangende bankpartner stelt SumUp op de hoogte van een terugvordering. We zullen onze systemen dienovereenkomstig bijwerken en u per e-mail op de hoogte stellen.

  • Wij betalen in eerste instantie de kosten van de terugvordering, zodat er geen geld van uw SumUp-profiel wordt afgeboekt. Het geld zal in plaats daarvan in mindering worden gebracht op de volgende geplande uitbetaling.

 2. Dien het relevante bewijsmateriaal in dat nodig is om een terugvordering te betwisten als u bezwaar maakt en het geld terug wilt ontvangen. Houd u hierbij aan de periode die door de ontvangende bank is vastgesteld.

  • U wordt geïnformeerd over de deadline. Als u deze deadline niet haalt, wordt de zaak als gesloten beschouwd en houdt de eigenaar van de pas het geld.

 3. De uitgevende bank zal proberen de terugvordering met succes te vertegenwoordigen. Met andere woorden: die beslist op basis van de verstrekte informatie over de geldigheid van de transactie.

  • Als de uitgevende bank in het voordeel van de eigenaar van de pas beslist, zal de eigenaar van de pas het geld houden.

  • Als de uitgevende bank in uw voordeel oordeelt, wordt de terugvordering ongedaan gemaakt. De eigenaar van de pas behoudt dan nog wel het recht om deze beslissing aan te vechten. We houden het geld 60 dagen vast totdat de bezwaarperiode om is. Daarna zullen we het geld weer naar u terugboeken.

 4. Als de eigenaar van de pas de beslissing van de uitgevende bank betwist, begint een tweede terugvordering. Daarbij neemt de kaartverstrekker de definitieve beslissing. We zullen u op de hoogte stellen als dat het geval is.

  • In gevallen waarbij Visa, Diner's Club en Discover betrokken zijn, kan er meer bewijs worden ingediend bij de kaartverstrekker voordat deze een definitieve beslissing neemt.