Hoe werkt verificatie?

Nadat u zich hebt geregistreerd, worden uw adres en identiteit geverifieerd door een eKYC-proces ('electronic Know Your Customer'). De meeste bedrijven worden tijdens dit proces automatisch geverifieerd.

Wanneer u niet automatisch kunt worden geverifieerd, nemen we contact met u op om extra documenten.

Aanvullende verificatiedocumenten

Wanneer daar om wordt gevraagd, moet u een identiteitsbewijs met foto indienen, zoals de fotopagina van uw paspoort inclusief handtekeningpagina of beide zijden van uw rijbewijs.

U kunt documenten naar uw SumUp-profiel uploaden om uw identiteit te bewijzen. Alle documenten moeten nog geldig zijn en de naam en een foto bevatten van de geregistreerde eigenaar van het SumUp-profiel.

NB:

Later tijdens het acceptatieproces wordt er mogelijk om extra documenten gevraagd. Voorbeelden daarvan zijn bewijsstukken voor zakelijke activiteiten, zoals facturen, visitekaartjes, de bedrijfswebsite, enz.