1. Tik of sleep het pijltje aan de bovenkant van het scherm van uw Solo omlaag.

  2. Selecteer 'Verbindingen' en vervolgens 'Bluetooth'.

  3. Schakel de schakelknop in om de Bluetooth van uw Solo te activeren.

Verbinding maken met een ander apparaat

Als Bluetooth is ingeschakeld, kunt u uw pinapparaat verbinden met een ander apparaat, zoals een smartphone of de POS Lite om betalingen te ontvangen.