Is SumUp verantwoordelijk voor mijn naleving van de belastingregels?

Als aanbieder van mobiele kassaproducten en gerelateerde diensten is SumUp niet verantwoordelijk voor uw fiscale naleving. Wij hebben geen contact met belastingautoriteiten om hen fiscale transactiegegevens van verkopers te verstrekken.

Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor het aangeven, innen en afdragen van belastingen aan de relevante belastingdienst. Verkopers moeten mogelijk een lokaal belastingsysteem gebruiken dat aan de fiscale regelgeving voldoet –zoals kasregisters– om contante betalingen en/of pasbetalingen te accepteren. Dit moet onafhankelijk plaatsvinden van de verwerking van transacties via de betalingsinfrastructuur van SumUp.

SumUp is niet verplicht om te beoordelen of er al dan niet belastingen van toepassing zijn en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot belastingaangiften bij een belastingdienst voor transacties die door haar verkopers zijn gedaan.

Het uitbetalingsrapport van SumUp moet daarom niet worden beschouwd als een fiscaal document, maar kan wel een grote aanwinst zijn voor uw boekhoudkundige doeleinden. We raden u aan om een lokale belastingadviseur te raadplegen om ervoor te zorgen dat uw fiscale aangifte alle vereiste informatie bevat.

SumUp is een geregistreerde instelling voor elektronisch geld met de bevoegdheid om betalingsdiensten aan te bieden in de hele Europese Economische Ruimte. Deze machtiging is verleend door de Central Bank of Ireland onder registratienummer C195030.