Verbinding maken met een printer

  1. Schakel uw printer in en schakel de iOS-modus zo nodig uit, zodat de printer klaar is om verbinding te maken;

  2. Schakel Bluetooth in op uw smartphone of tablet;

  3. Klik in de SumUp-app, op het profielsymbool in de hoek van het scherm en selecteer 'Afdrukken';

  4. Zorg dat de schuifregelaar 'Afdrukken ingeschakeld' actief is. De app zal dan automatisch scannen of er printers zijn. Tik onder de knop op 'Printer' om handmatig te scannen;

  5. Selecteer uw printer om er verbinding mee te maken. Als er om een pincode wordt gevraagd, moet u '0000' invoeren;

  6. Tik op 'Testpagina afdrukken' om de verbinding te controleren.

U kunt ook een USB-kabel gebruiken om een bedrade verbinding met de printer tot stand te brengen, of een ethernetkabel aansluiten tussen uw printer en de wifirouter die u gebruikt. Selecteer vervolgens gewoon de printer onder het kopje 'Printers' in de app.

Is mijn printer compatibel?

Niet alle printers werken met SumUp. Controleer de compatibiliteit van uw printer om te zien of deze werkt.

Printerinstellingen configureren

U kunt kiezen om automatisch betalingsbewijzen af te drukken voor iedere transactie of om alleen bepaalde betalingsbewijzen af te drukken.

  1. Tik in de SumUp-app op het profielpictogram in de bovenhoek;

  2. Tik op 'Afrukken';

  3. Schakel 'Altijd betalingsbewijs afdrukken' in om automatisch alle betalingsbewijzen af te drukken. Schakel deze optie uit om zelf te kiezen welke betalingsbewijzen u afdrukt.