Een betalingsbewijs verzenden

  1. Selecteer 'Betalingsbewijs via e-mail verzenden' of 'Betalingsbewijs via sms verzenden' nadat u een betaling hebt ontvangen met de SumUp 3G.

  2. Voer het e-mailadres of telefoonnummer van uw klant in en bevestig het door op het groene vinkje te drukken.

Waarom zou u betalingsbewijzen of bonnen verzenden?

Betalingsbewijzen gelden als bewijs van een transactie, waardoor ze potentieel waardevol zijn bij informatieaanvragen, fraudemeldingen of terugvorderingen.

Een betalingsbewijs opnieuw verzenden

  1. Open uw transactieoverzicht op uw SumUp 3G en selecteer de transactie waarvoor u het betalingsbewijs opnieuw wilt verzenden.

  2. Selecteer 'Betalingsbewijs' en kies vervolgens 'Betalingsbewijs per e-mail verzenden' of 'Betalingsbewijs per sms verzenden'.

    • Als uw 3G-printer is gekoppeld, kunt u er ook voor kiezen om uw betalingsbewijs opnieuw af te drukken.

  3. Voer de contactgegevens van uw klant in en druk op het groene vinkje om uw keuze te bevestigen.

Een betalingsbewijs afdrukken

  1. Koppel uw 3G-pinapparaat aan uw 3G-printer en voer een transactie uit met uw 3G-pinapparaat.

  2. Selecteer 'Betalingsbewijs afdrukken' nadat de transactie is voltooid om een betalingsbewijs af te drukken.

Als u automatisch afdrukken inschakelt, wordt na elke transactie automatisch een betalingsbewijs afgedrukt. U kunt ook betalingsbewijzen van eerdere transacties afdrukken. Volg daarvoor de instructies onder 'Betalingsbewijs opnieuw verzenden' en selecteer de afdrukoptie.

NB:

Om privacyredenen slaan we geen contactgegevens op die worden gebruikt voor betalingsbewijzen. Noteer dus alle gegevens die u eventueel later nog nodig heeft.