Beveiligingsnormen

Om uw transacties te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden, werkt SumUp in overeenstemming met de hoogste veiligheidsnormen van de branche voor betaalpassen:

  • PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) is de hoogste standaard voor gegevensbeveiliging die in de creditcardindustrie wordt gebruikt voor gegevensoverdracht en gegevensopslag.

  • SSL (Secure Socket Layer) en TLS (Transport Layer Security) zijn 'encryptieprotocollen' die gegevens beschermen die worden verzonden via internet. We gebruiken 256-bits-versleuteling, het hoogst mogelijke niveau op dit moment.

  • PGP (Pretty Good Privacy) is een internationale standaard voor het veilig opslaan van persoonsgegevens.

Verzamelde informatie

Als u een SumUp-profiel maakt, hebben we de volgende informatie nodig:

  • Voor- en achternaam

  • Adres/locatie

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bedrijfsgegevens

  • Bankrekeninggegevens

  • Andere gerelateerde informatie, afhankelijk van het bedrijfstype

Om de noodzakelijke verificatieprocessen in een later stadium uit te voeren, kunnen we aanvullende persoonlijke informatie opvragen bij u of bij externe verificatiediensten waarmee we contractuele relaties hebben.

Belangrijk:

We kunnen u zo nodig om uw e-mailadres vragen om uw profiel te identificeren, maar SumUp zal u nooit om uw wachtwoord vragen. Verstrek uw wachtwoord nooit telefonisch of per e-mail.

Als u SumUp gebruikt om pinbetalingen te accepteren, verzamelen we informatie over de transactie en de locatie ervan. We kunnen ook informatie verzamelen over uw communicatie met onze klantenservice. SumUp verspreidt deze informatie echter nooit aan derden, behalve wanneer dit nodig is om transacties te verwerken.

SumUp zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Om betalingen veilig te verwerken (bijv. om fraude te voorkomen) en om onze diensten aan te bieden, is het noodzakelijk dat we bepaalde informatie over betalingen delen met partnerbedrijven.

Extra informatie

Uw financiële zekerheid en die van uw klanten staan bij ons altijd op de eerste plaats. Daarom kunnen we u af en toe vragen wat meer informatie te verstrekken over specifieke pinbetalingen die u verwerkt met behulp van de diensten van SumUp. Deze verzoeken zijn zeer zeldzaam en worden gedaan om uw profiel en de pashouders waarmee u zaken doet te beschermen. In deze gevallen kan SumUp om aanvullende informatie vragen over de goederen en/of diensten die u levert, om facturen voor specifieke transacties en om de contactgegevens van uw klant (indien beschikbaar), zodat wij de betaling kunnen verifiëren.

Netwerkbeveiliging en technologie

Omdat het SumUp-apparaat alle informatie versleutelt terwijl het de betaalpas leest, worden er tijdens het transactieproces nooit onversleutelde gegevens opgeslagen op het pinapparaat of op uw smartphone/tablet. Ons team werkt hard voor uw veiligheid. Daarom werken we alle systemen voortdurend bij om ervoor te zorgen dat we de juiste beschermingsniveaus bieden. Verder nemen we preventieve maatregelen die nodig zijn om ons systeem en de gegevens van onze klanten te beschermen. Daarom hebben we gekwalificeerde interne en externe teams die onze beveiligingssystemen regelmatig testen. Gevoelige gegevens worden te allen tijde strikt gecontroleerd.

Mobiele apparaten en veilige betalingen

SumUp-betalingen worden verwerkt in overeenstemming met de hoogste veiligheidsnormen in de sector. Het transactieproces van SumUp zorgt ervoor dat alle gegevens worden versleuteld en overgebracht naar onze beveiligde betalingsserver.

SumUp slaat ook nooit gevoelige gegevens op mobiele apparaten, zoals uw smartphone, tablet of het pinapparaat, op.