Een betaling van een automatische incasso terugvorderen

U kunt de betaling van een automatische incasso op twee manieren terugvorderen:

  • U kunt tot 8 weken na de betaling zonder opgaaf van reden een automatische terugbetaling aanvragen.

  • Tussen 8 weken tot 13 maanden na de betaling kan restitutie worden aangevraagd. Daarvoor is bewijs voor de claim vereist. Crediteuren hebben 40 dagen de tijd om tegenbewijs te leveren om de rechtmatigheid van de automatische incasso en machtiging aan te tonen.

Verzoeken binnen 8 weken na de transactie worden automatisch verwerkt en hebben een verwerkingstijd van één werkdag. Voor verzoeken na 8 weken wordt u doorverwezen naar onze klantenservice, waaraan u ondersteunende documentatie moet verstrekken.

NB:

U kunt een verzoek om een automatische incasso ook vooraf weigeren. Het is echter alleen raadzaam om dit te doen met voorafgaande toestemming van uw crediteur.