Wyślij potwierdzenia

  1. Po pobraniu płatności za pomocą terminala płatniczego Air lub przyjęciu płatności gotówkowej wprowadź dane kontaktowe klienta na ekranie potwierdzenia w aplikacji SumUp.

  2. Wybierz „Wyślij potwierdzenie”, a klient otrzyma potwierdzenie bezpośrednio w swojej skrzynce odbiorczej.

Zamiast tego, gdy pojawi się ekran potwierdzenia, możesz użyć opcji udostępniania w górnym rogu, aby udostępnić potwierdzenie za pośrednictwem innej platformy, takiej jak WhatsApp.

Możesz również ponownie wysłać potwierdzenia za pomocą swojego profilu lub aplikacji SumUp.

Uwaga:

Potwierdzenia stanowią dowód transakcji, który jest potrzebny w przypadku prośby o potwierdzenie transakcji, zgłoszenia oszustwa lub obciążenia zwrotnego.

Drukuj potwierdzenia

Aby przekazywać klientom drukowane potwierdzenia połącz aplikację SumUp z drukarkami kompatybilnymi z Google Cloud Print lub z drukarką Bluetooth.

Uwaga:

Ze względu na ochronę prywatności nie przechowujemy żadnych danych kontaktowych używanych do potwierdzeń. Zapisz więc wszystkie informacje, które mogą być później potrzebne.