Konfiguracja Solo

Przygotowaliśmy przydatny przewodnik krok po kroku, jak skonfigurować terminal Solo: od rozpakowania do przyjmowania pierwszych płatności. Kiedy się z nim zapoznasz, możesz też skorzystać z przewodnika po przyjmowaniu płatności.

Ustawienia i funkcje

Stuknij lub przeciągnij w dół strzałkę skierowaną w dół, która znajduje się u góry ekranu Solo. Stąd możesz uzyskać dostęp do różnych funkcji i ustawień Solo.

Ustawienia

Sekcja „Informacje” zawiera informacje o Twoim terminalu Solo oraz Profilu SumUp, w tym Twój numer klienta, numer seryjny urządzenia i aktualną wersję oprogramowania.

Możesz również wylogować się ze swojego profilu SumUp, wybierając „Wyloguj”, a następnie ponownie naciskając „Wyloguj”, aby potwierdzić.

Tutaj możesz zmienić jasność wyświetlacza i wybrać, jak długo terminal Solo ma pozostać odblokowany, gdy nie jest używany.

Tutaj możesz również zmienić ustawienia trybu gotowości Solo.

Kliknij „Języki”, aby wybrać język, w którym ma działać Solo.

Tutaj możesz sprawdzić aktualną wersję oprogramowania i pobrać aktualizacje, aby korzystać z pełni możliwości terminala Solo.

Połączenia

Ustaw przełącznik Wi-Fi „Wł./Wył.” w położenie „Wł.” i połącz się z siecią Wi-Fi, aby korzystać z tego rodzaju łączności. Ustaw przełącznik Wi-Fi w pozycji „Wył.”, aby ponownie połączyć się z siecią komórkową za pomocą karty SIM z nielimitowaną transmisją danych.

Aby terminal Solo mógł realizować płatności, wymagane jest połączenie internetowe. Aby uzyskać więcej informacji, w tym kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat łączenia Solo z Internetem.

Historia transakcji

Solo umożliwia przeglądanie przeszłych transakcji i sprawdzanie statusów transakcji. Następnie możesz wybrać zwrot środków z transakcji bezpośrednio z Solo lub wysłać potwierdzenia. Zawiera również opcję filtrowania transakcji według dat, godzin i kwot, aby pomóc Ci znaleźć dokładnie to, czego szukasz.

 1. Stuknij strzałkę skierowaną w dół u góry ekranu.

 2. Wybierz pozycję „Historia transakcji”.

 3. Wybierz transakcję z listy, aby wyświetlić szczegóły transakcji i wypłaty środków.

 1. Wybierz odpowiednią transakcję w „Historii transakcji”.

 2. Stuknij „Transakcja potwierdzona”, aby wyświetlić transakcję oraz powiązane opcje.

 3. Stuknij „Zwrot środków” u dołu ekranu.

 4. Wprowadź kwotę zwrotu środków i wybierz „Dokonaj zwrotu środków”.

 5. Potwierdź chęć dokonania zwrotu, podając Twoje hasło do SumUp.

Pojawi się ekran potwierdzenia. Stuknij przycisk strzałki lub „x” w górnym rogu, aby powrócić do wybranej transakcji.

Napiwek

W sekcji „Napiwki” możesz włączyć Inteligentne napiwki — w tym celu wystarczy ustawić przełącznik w pozycji „Wł.”. Funkcja Inteligentne napiwki oferuje klientom dynamiczne opcje napiwków do wyboru w oparciu o kwotę transakcji, a także opcję dodania niestandardowej kwoty napiwku.

Dowiedz się więcej na temat napiwków w SumUp z tego artykułu.

Ładowanie

Solo można naładować za pomocą dodanego w zestawie przewodu USB 2.0 typu C lub stacji dokującej. Podczas ładowania Solo może nadal przyjmować transakcje.

Tryb gotowości i wyłączanie Solo

Terminal Solo ma tryb gotowości i można go wybudzić lub uśpić, naciskając krótko przycisk zasilania. Aby wybrać czas pozostawania przez Solo w trybie aktywności, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz „Ustawienia” w głównym menu rozwijanym.

 2. Wybierz „Wyświetlacz i jasność”.

 3. Wybierz preferowany czas w sekcji „Automatyczna blokada”. Możesz też wybrać „Nigdy”, aby wyłączyć tryb gotowości.

Aby wyłączyć Solo, przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się opcja wyłączenia. Ponownie stuknij „Wyłącz”, aby potwierdzić.